Kunukero Melinda Rosalia-Statia

Plantashon
Kunuku Bena Mayó
Sabana Baka 40A

Kunuku Bena Mayo ta para pa e tera ku nos ta biba riba. E nesesidat primario di mas importante ku ta nutrishon sano pa medio di fruta, berdura no manipulá genétikamente i orgániko, sin pèstisida i un mente sano.

No tin wèpsait ni facebookpage ainda pa Kunuku Bena Mayó

Melinda Rosalia-Statia
Zuid Bonam 32
Tel. Sel: 569-1990
Kas: 737-5032

Loading