Selecteer Pagina

Gezondheid in de Curaçaose keuken

Gezondheid in de Curaçaose keuken

Voedsel van eigen bodem met een hoge ‘Boviswaarde’

De Curaçaose keuken biedt een grote keuze in verschillende groenten, kruiden, bonen, granen en wortels, boordevol krachtige vitaminen, mineralen en geneeskrachtige substanties. Het eten van lokaal verbouwde producten heeft grote voordelen. Producten van lokale bodem bevatten overigens minder of geen giftige conserveermiddelen, insecticiden, fungiciden en pesticiden. Groenten en fruit zijn meestal aan de boom gerijpt en bevatten daardoor veel meer vitaminen, mineralen en geneeskrachtige eigenschappen. En misschien het allerbelangrijkste: al deze producten van lokale bodem hoeven geen lange reizen te ondergaan dus behouden ook een hoge Boviswaarde.

Je merkt het al: de Boviswaarde is belangrijk dus eerst uitleg wat Boviswaarde is en wat het betekent voor het lichaam. De Boviswaarde is eigenlijk de meetbare levenskracht van de mens en voedingsmiddelen, uitgevonden door de Fransman André Bovis. Hij heeft een schaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. 

Dit deed hij omdat hij een accurate, maar eenvoudige, methode zocht voor bepaling van de kwaliteit van levensmiddelen, waarmee hij zich beroepsmatig bezig hield. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. Een plaats heeft een Boviswaarde maar een product ook. Dit is vergelijkbaar met het trillingsgetal van een materie of van kleuren. Zoals elk product of voorwerp een kleur heeft, zo heeft het ook een trillingsgetal.

Biotensor

André Bovis meende de frequentie/golflengte van deze trillingen te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een metalen pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. Bovis noemde zijn instrument de ‘biometer‘. Het apparaat werd een groot succes. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd ‘Boviswaarde’ genoemd. De meetinstrumenten verfijnden en tegenwoordig wordt er voornamelijk gewerkt met de ‘Biotensor’. Door het werk van Simonéton werd de biometer en de Boviswaarde steeds bekender. De schaal en metingen werden voor diverse doeleinden toegepast. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat om de vitaliteit van iets of iemand te meten, maar eerder een voorwaarde voor optimale gezondheid en vitaliteit. De schaalverdeling loopt van 0-10.000 Bovis waarbij vanaf 6500 als opbouwend voor het lichaam wordt gezien. De Boviswaarde kan niet boven 10.000 uitkomen; wanneer dit het geval is spreken we van geheel andere waardes. De Boviswaarde wordt uitgedrukt in ‘Boviseenheden’ oftewel BE.

Het menselijk lichaam

Een makkelijke vuistregel is: wanneer de trilling hoger is dan 6.500 Bovis geeft deze energie en zal ons versterken en een lagere waarde dan 6.500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken. Een gezond mens in balans, meet een waarde van tussen de 6500 tot 8000 op de schaal van Bovis. Wanneer een plaats of middel een hogere trilling heeft dan 6.500 Bovis verschaft deze -een menselijk lichaam in dit kader- energie en stimuleert de interne balans. Een plaats of middel dat lager trilt, is in staat om je lichaam geleidelijk aan te verzwakken. Zo geldt dit ook voor voedingsmiddelen. Bij een lage Bovis zijn de levensprocessen minimaal. Voor een mens is de ondergrens zoals gezegd 6500. Bij een lagere Bovis worden we vatbaar(der) voor ziekten. Daarom is het, om gezond en energiek te blijven, belangrijk om zoveel mogelijk voedsel en dranken te consumeren van meer dan 6500 Bovis. Veel bewerkte en verhitte voedingsmiddelen halen deze waarde simpelweg niet. Deze producten vullen je maag wel, maar verminderen in principe op energetisch niveau je levenskracht, in plaats van er iets aan toe te voegen.

Door vervoer van voedselproducten neemt de Boviswaarde af. Hoe langer de reis, hoe lager de Boviswaarde. Daarom is het belangrijk dat we voedsel eten van eigen bodem. Als het mogelijk is om voedsel te eten dat direct van je eigen plantage komt dan is het helemaal perfect. Naast transport spelen andere factoren zoals rijpheid, versheid en bereidingswijze ook een belangrijke rol op de voedingswaarde van een bepaald product.

Dit geldt dus ook voor de energetische (Bovis) waarde. Leidingwater meet waarden tussen de 100 tot 4.000 Bovis en lang gekookte groenten zouden zelfs een waarde hebben van minder dan 200 Bovis. Rauwe, levende groenten, fruit en superfoods in de vorm van salades, sappen en shakes, zijn ook in dit kader van vitaal belang.

Herstellen en vergroten

Belangrijk gegeven is dat uit onderzoek is gebleken, dat een middel met een hoge Boviswaarde, de energie van iets of iemand met een lage Bovis, kan aanvullen. Een ziek persoon kan door het eten van voedsel met een hoge Bovis de gezondheid verbeteren. Andersom geldt hetzelfde. Een object met een lage Bovis kan de energetische waarde van iets of iemand met een hoge(re) Bovis af laten nemen. Het is dus voor behoud en vergroting van levensenergie belangrijk, om het lichaam (zo vaak mogelijk) te voorzien van een omgeving en middelen met een relatief hoge energetische waarde.

Water‘wervelen’

Water kan een cruciale rol vervullen in het optimaliseren van je levensenergie. Het herstellen en opvoeren van de Boviswaarde van water, houdt in dat het water als het ware wordt opgeladen en gereset wordt van energetische vervuiling. Dit wordt vitaliseren genoemd. Dit kan op vrij simpele wijze met behulp van magnetisme. Er is prachtige apparatuur (waterwervelaar/vitalizer) op de markt, die met behulp van roterende magnetische velden een zogenaamde waterwervel of vortex creëren. Door deze werveling worden de watermoleculen ge(her)structureerd en wordt het water zowel moleculair als energetisch ‘opgeschoond’. Het drinken van dit water heeft een heilzaam en ontgiftend effect op je cellen. Geoptimaliseerd (pH waarde/filtering/vitalisering) water kan het behalen van fysieke doelstellingen als energieverbetering, vetverbranding en immuunversterking.

Voeding

Dit geldt ook voor voedingsmiddelen en eigenlijk alles wat we eten. Hiermee is er dus een hele nieuwe manier van kijken naar wat gezond en heilzaam is, zolang de Boviswaarde maar boven 6.500 Bovis ligt.

Gekookt voedsel heeft een Boviswaarde van 200. Verse groenten en fruit hebben een waarde van 8000 of meer. Biologische natuurlijke groenten hebben ook een hogere Boviswaarde dan niet biologische groenten die onder meer met chemicaliën en genetische manipulatie zijn vervuild.

De Boviswaarden van fruit en groenten lopen – drastisch – terug bij het verwerken, conserveren, verhitten of traditioneel invriezen. Verse, liefst rauwe groenten en fruit vitaliseren het menselijke lichaam aanzienlijk.

Nu kunt u ook begrijpen waarom zoveel mensen gunstig reageren op verandering van voeding en vegetariër of veganist worden. Het heeft allemaal te maken met een hoge Boviswaarde.

Curaçaose keuken

Als we dit allemaal verplaatsen naar en vergelijken met de Curaçaose keuken waarin we zoveel producten gebruiken van eigen bodem en omgeving dan is het begrijpelijk waarom de groenten, zoals kalalu (amarant), spinazie, kousenband, oker, warmoes, kadushi, bonen (waaronder wandoe), mais (sorghum), zoete aardappelen, jams (yucca), pompoen, kalbas, papaja, pinda’s en fruit zoals mispels, watermeloen, meloen, knepa’s, tamarinde, granaatappels, zuurzak, noni, appeldam, mango, zeedruiven, kokosnoten, limoenen en bananen zoveel helende krachten bezitten.

Om deze rijkdom te behouden moeten we gaan beseffen dat het hoog tijd is om actie te ondernemen om enkele belangrijke zaken te verbeteren, versterken of te veranderen.

1) water- en bodemvervuiling:

Om een gezonde bodem te realiseren waarin je gezonde, krachtige planten, bloemen, vruchten en kruiden kunt verbouwen moet je allereerst gaan kijken welke producten de water- en bodemvervuiling veroorzaken.

Onder watervervuiling wordt verstaan, een verandering in de kwaliteit van het water met een schadelijk effect voor mensen, dieren of planten die met het water in contact komen. Watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of zelfs fataal aflopen. Verontreinigd water is niet meer geschikt als drinkwater en bijvoorbeeld niet of minder geschikt als zwemwater of viswater. De term watervervuiling wordt meestal gerelateerd aan de mens maar kan ook van natuurlijke aard zijn. Soms vindt vervuiling plaats door erosie van stoffen uit de rotsen in de ondergrond, of door erosie na hevige regenval.

Bodemvervuiling

Door de jaren heen hebben we steeds weer fouten gemaakt door dagelijks gebruik te maken van chemische huishoudproducten, reinigingsmiddelen, verf, en schadelijke chemische additieven met als gevolg dat de bodem steeds armer, onvruchtbaarder en droger is geworden. Zelfs het drinkwater bevatte gedurende meer dan vijftig jaar het gif Fluoride en slechts 15 tot 20 procent van het water wordt gebruikt voor op en in het lichaam. 80 tot 85 procent van het water verdwijnt in de bodem (water dat gebruikt wordt voor schoonmaak, voor de planten, auto wassen, om het toilet door te spoelen enz.), dan kunt u met een eenvoudige berekening al snel zien dat gedurende de laatste vijftig jaren de bodem ernstig vervuild is met duizenden tonnen water. Dat afvalwater zit vaak boordevol chemische middelen zoals waspoeder, chloor, reinigingsmiddelen, medicijnen, hormonen en andere microverontreiniging zoals verfresten, terpentine, ammoniak, chloor, (motor)olie, medicijnen, frituurvet, accu’s, batterijen, shampoos, en natuurlijk ook ‘zwartwater’. Zwartwater is toiletwater bestaand uit voornamelijk spoelwater, urine en fecaliën. Per persoon produceren we per dag 1,5 liter urine en fecaliën die met gemiddeld 35 liter water wordt weggespoeld. Zwart water bevat veel organische stof, meststoffen, medicijnresten, hormonen en ziekteverwekkende bacteriën uit de urine en fecaliën. Daarnaast bevat zwart water ook toiletpapier (en ook zaken die eigenlijk niet voor het toilet bestemd zijn, zoals hygienedoekjes) en een grote hoeveelheid spoelwater.

Grijs water bestaat uit badwater, douchewater, water na handen wassen, water van (af)wasmachines en water uit de keukengootsteen. Grijs water is dus al het water dat in huis wordt weggespoeld dus, behalve wat uit de wc komt.

Willen we uiteindelijk dus komen tot een schone bodem, verrijkte grond en schoner grondwater komen dan moeten we enkele ‘gewoontehandelingen’ snel veranderen. Onmiddellijk stoppen met het dumpen op het land en in de zee van chemisch afvalwater, (ont)reinigingsmiddelen, onkruidverdelgers, meststoffen, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, terpentijnolie, bezinksel in verf- of vernispotten, insecticiden voor huishoudelijk gebruik, producten tegen schadelijke dieren en insecten; al deze producten belanden vaak in de afvalzak of bewoners gieten ze weg in hun toilet of de gootsteen. Dit veroorzaakt een zeer ernstige vervuiling van het water en van de bodem.

Een ander product dat de bodem ernstig vervuilt is de as van barbecues. De as van een barbecue is niet te vergelijken met natuurlijke houtskool. Barbecue as wordt dikwijls gebruikt als meststof voor de moestuin, ondanks het feit dat dit erg toxisch is voor de gezondheid. Deze as bevat onder andere zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen die door de groenten kunnen worden opgenomen!

Groot huisvuil zoals elektrische huishoudapparaten en -verfpotten, wordt soms gestort op illegale plaatsen. Het vormt een ernstige bedreiging voor milieu en bodem en in het bijzonder voor de grondwaterlagen.

Batterijen die je in de natuur wegwerpt, zijn uiterst giftig voor de bodem. Een eenvoudig knoopbatterijtje zoals dat van een uurwerk, kan 1m³ grond of 400 liter water vijftig jaar lang vervuilen!

2) Zelf compost maken

Je kan op vrij eenvoudige wijze zelf compost maken. Dit kan met behulp van een ‘Bokashi’. De Bokashi is een keukenemmer waarin je keukenafval in huis kunt fermenteren. Bokashi is het Japans woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. De organische resten worden luchtdicht gefermenteerd voor een optimaal fermentatieproces waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organisme ontstaan. Dankzij de Bokashi, maak je van je eigen organische resten een optimale bodemverbeteraar. Traditioneel gebruikt men in Japan een Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren.

Planten krijgen zo meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

Je kunt ook een kuil graven en daarin alle bladeren en takjes plaatsen die je in de tuin verzameld hebt tijdens het schoonmaken. Wanneer het gat goed gevuld is met rottende bladeren en takjes, kan je het weer met wat aarde afsluiten. Plaats wel een goede markering om het gat heen, om te voorkomen dat je in het gat valt.

Met je zelfgemaakte compost kan je de bodem weer rijk en gezond maken. Plaats over de bakken met groenten en kruiden wel een goede bescherming tegen leguanen want die eten alles op. Je kunt gemakkelijk een beschermende kap maken met kippengaas om de leguanen op een veilige afstand te houden.

Een optimale oplossing is ook het plaatsen van een ‘greenhouse’ die momenteel verkrijgbaar zijn bij Demax bv.

Bleaching

Een groot probleem voor alle landen met prachtige zonovergoten witte zandstranden en een aangenaam temperatuur van het zwemwater is zonnebrandolie. Het lijkt allemaal heel onschuldig, maar wat we ons niet realiseren is dat door de crème en olie die van je huid afkomt het water wordt vervuild. Elk jaar spoelen vele tonnen zonnebrandolie en -crèmes de zee in.

De olie en crème bevatten zeer kleine deeltjes, van een stof, Nano deeltjes genaamd, ter grootte van 1 tot 100 nanometer (één nanometer is één miljoenste millimeter). Deze deeltjes hebben bijzondere eigenschappen die wezenlijk kunnen verschillen van ‘normale’ materialen, bijvoorbeeld andere geleiding of magnetische of toxische eigenschappen. De Nano deeltjes die in zonnebrand zitten, vernietigen plankton en zijn giftig voor vissen. Deze deeltjes worden in hun kieuwen, lever, hart en hersenen teruggevonden. Dagelijks maken we dus onze zee en koraalriffen zieker en zieker. De chemicaliën in zonnebrandcrème zorgen ervoor dat de algen op het koraal doodgaan, waardoor het koraal wit wordt en afsterft. Dit fenomeen wordt ook wel ‘bleaching’ genoemd. 

Toeristen die zich op een tropisch strand insmeren met zonnebrandcrème, zijn zich meestal van geen kwaad bewust. Toch bestaat het gevaar dat zij onbedoeld bijdragen aan het afsterven van het koraal ter plaatse. Veel crèmes bevatten namelijk oxybenzon, dat erg giftig is voor koraal. De stof, die Uv-stralen absorbeert, blijkt op populaire stranden in hoge concentraties in het water te zitten.

In deze geeft de Amerikaanse staat Hawaï een algemeen verbod op de invoer van oxybenzon-houdende zonnebrandcrèmes. Tot nog toe bestaan er alleen kleinschalige verboden, zoals rond een enkel Hawaïaans rif of in zeereservaten in Mexico, op de Maagdeneilanden en in Zuid-Florida.

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer