Selecteer Pagina

Verslavingen

Verslavingen

Verslavingen (1)

 

Bij het horen van het woord verslaving denkt men al snel aan “drugsverslaving”. Er zijn echter veel meer soorten verslavingen:

 • verslaving aan medicatie (slaaptabletten!)
 • nicotineverslaving
 • alcoholverslaving
 • eetzucht
 • gokverslaving

De recente onderzoeken hebben aangetoond dat de al deze verslavingen meestal een psychische oorzaak hebben. Vaak hebben wij er totaal geen flauw benul van wat de oorzaak is van de verslaving.
Het kan een vervelende gebeurtenis zijn die enkele weken geleden heeft plaatsgevonden of het kan ook jaren geleden gebeurd zijn. Een vervelende gebeurtenis die een sterke indruk op je heeft gemaakt (trauma).

Wij zijn gewend aan een moralistische visie, dit betekent dat wij een daad bekijken van een persoon, veroordelen die, omdat het ons emotioneel, moreel of  legaal raakt. De daad veroorzaakt dus een negatief effect op ons, bijvoorbeeld een gevoel van verontwaardiging.
Als een gebeurtenis onze normen, zeden en waarden raakt, is het natuurlijk dat het bij ons een emotionele reactie teweegbrengt. Een choller die een toerist lastig valt, iemand die ons huis binnendringt, een dronken bestuurder die een voetganger aanrijdt, een gezinshoofd die een hele salaris in het casino vergokt, zullen bij ons zeker een gevoel van verontwaardiging opwekken.
Maar de emotionele reactie beperkt onze visie, het is kortzichtig en er blijven een heleboel vragen buiten beschouwing.

Een holistische aanpak 

In tegenstelling tot de meer traditionele visie gaat de holistische visie er van uit, dat er dieper liggende oorzaken aanwezig zijn. Deze kunnen zowel geestelijk, lichamelijk, sociaal en cultureel zijn: b.v. Bulimia (een persoon met een onbeperkte vraatzucht, die daarna bewust het overgeven opwekt), blijkt sterk in verband te staan met dieper ideaalbeeld dat een (meestal) meisje heeft van haar figuur; roken staat vaak in verband met een onevenwichtige ademhaling door lichamelijke manifestatie van psychische problemen, b.v. een onverwerkt verdriet; het gokken om onbewust de aandacht van de partner aan te trekken, of een vlucht voor eenzaamheid.
Gezien het feit dat er verschillende oorzaken (geestelijk, lichamelijk, sociaal en cultureel) aanwezig zijn, moet er in een integrale aanpak ook verschillende vormen zijn om de verslaving te “verhelpen”.In de holistische benadering wordt op ons eiland de volgende behandelingen gehanteerd bij behandeling van verslavingen:

 • Pranic healing
 • Chi Kung therapie
 • Mytheanalyse
 • Visualisatie
 • Reiki
 • Hypnotherapie
 • Acupunctuur

Pranic Healing

Pranic Healing is een praktisch en effectieve vorm van natuurgeneeswijze gericht op de correctie van energetische onevenwichten die aan de fysieke (lichamelijk), psychologische (geestelijk) en psychosomatisch (geestelijk probleem die zich uit in een lichamelijke aandoening) stoornissen onderliggen. Het bevat methodes en technieken, die ziekelijke en kwalijke energie van de menselijke energiesysteem (aura genaamd) verwijdert, om het te vernieuwen met verse vitale energie, “prana” genaamd.
Zoals in Reiki, de Traditionele Chinese Geneeswijze, gaat de Pranic Healing er van uit dat wij een vitale energie of levenskracht bezitten die het lichaam gezond en in leven houdt. Het wordt ook Ki (Japans), Chi (Chinees) genoemd. De zon, bomen, voedsel, vitamines en zelfs een liefderijke omarming zijn bronnen van Prana en vitaliteit. Elementair gezien zijn er drie fundamentele bronnen van Prana: Zon, Lucht en Grondprana.
Zonprana is de vitaliteit van het zonlicht. Het kan geabsorbeerd worden door een zonnebad of door het drinken van water die aan het zonlicht blootgesteld is geweest. Lucht prana is de vitale energie die door de longen geabsorbeerd wordt door ademhaling. Grondprana is de energie geabsorbeerd en vastgehouden in de grond. Het wordt geabsorbeerd door de voetzolen.
In de technieken van Pranische psychotherapie worden er naast het verwijderen van de ziekelijke oftewel kwalijke energie, procedures toegepast om de negatieve denkvormen te reinigen en te ontbinden. Pranic Healing is één van leidende effectieve therapieën in het behandelen van psychosomatische en verslavingsproblemen; vooral met crack verslaving.

Het ChiKung Systeem

Het ChiKung therapie (oftewel Qi Gong) is een onderdeel van de T.C.M. (Traditionele  Chinese Medicine), die over het algemeen in combinatie met acupunctuur wordt toegepast.
Het bestaat uit houdingen en ademhalingstechnieken die de cliënt kan toepassen zonder de constante  aanwezigheid en toezicht van de therapeut. Natuurlijk is de aanwezigheid van de  ChiKung therapeut noodzakelijk om te onderrichten en de specifieke technieken voor te schrijven die de cliënt dagelijks moet toepassen, alsnog om eventuele correcties aan te brengen.
Zoals de andere methodes van de TCM, gaat de ChiKung principes er van uit dat de fysieke gezondheid diep onderling afhankelijk is met het emotionele evenwicht, en de harmonische omstandigheden van het dagelijks leven. Dat is de reden waarom de meeste QiGong technieken, correcties in de emotionele staat van de cliënt en ook lichaamsbehandelingen inhouden.
Recent klinische onderzoeken hebben ook aangetoond, dat niet alleen 50 tot 80 % van de psychosomatische ziektevoorvallen zoals sommige gevallen van hoge bloeddruk, sommige hartziekten, peptische maagzweer, zenuwzwakte en zelfs sommige vormen van kanker hun oorzaak in een onevenwichtigheid van het autonome zenuwstelsel hebben, maar ook sommige psychische stoornissen zoals de wilskracht probleem in een verslaving.
Het heeft tot gevolg dat de QiGong therapie een van de meest ideale methoden is voor zulk soort problemen. Het feit dat het ook als een lichamelijk en emotionele reinigingsmethode gebruikt kan worden, maakt het ook effectief in de voorfase van verslavingen rehabilitatie.

Mythe Analyse

Mythe analyse is een nieuwe vorm van psychotherapie gebaseerd op de principes van vier verschillende onderzoekscholen en theorieën.
De mytheanalyse principes gaan er van uit dat het moeilijk is het psychisch probleem van het individu te begrijpen buiten diens plaats in de gezinsstructuur.  Elk gezin bouwt zich op rondom een bepaalt “mythe” of basis verhaal die het in stand houdt.
Elk gezin heeft bepaalde regels of rituelen waar elk lid zich aan moet houden om tot die mythe te kunnen behoren. Jarenlange onderzoeken in “the M.R.I.” (Mental Research Institute te Palo Alto  Californië) hebben aangetoond, dat in de oorsprong en behandeling van de meeste voorvallen van geestelijke stoornissen, de gezinsmythe en structuur van fundamenteel belang zijn. Het volgende is een goed voorbeeld: een gezin, dat jarenlang een familiebedrijf heeft opgebouwd, overgedragen van generatie op generatie, waar van de kinderen verwacht wordt dat zij een bepaalde basis en middelbare school bezoeken en met bepaalde mensen moeten omgaan (mythe).
Ook wordt verwacht, dat één van de kinderen het bedrijf zal overnemen en wordt daarom naar een bepaalde opleiding gestuurd (de mythe is al voorbepaald door de familiestructuur c.q. de ouders). Het probleem ontstaat wanneer het kind niet aan deze verwachtingen voldoet, als hij b.v. van kunst houdt of met de “verkeerde” vrienden omgaat. De familie zal proberen het kind op alle mogelijke manieren in “de goede richting” te duwen, onafhankelijk van wat hij zelf wil. Het kind kan zich “aanpassen”, maar er ontstaat een conflict, die bij hem verdrongen wordt en die later als psychische of psychosomatische stoornissen geuit zal worden.
In de mytheanalyse, worden er naast de traditionele verbale therapieën gebruikt gemaakt van nieuwe ontwikkelde methodes, kunstexpressie en muziek. In deze therapie speelt de culturele achtergrond van de cliënt een belangrijke rol.

Visualisatie

Bij visualisatie technieken wordt het voorstellingsvermogen van de patiënt op een bewuste gerichte manier gebruikt. Tijdens de sessie functioneert de therapeut als begeleider. Op deze wijze kan de patiënt zijn/haar innerlijke gevoelsleven en/of onbewuste angsten op een ontspannen manier confronteren. De eventuele trauma’s, blokkades en verdrongen conflicten worden dan stapsgewijs ontbonden en bewust gemaakt. Dit leidt tot een meer harmonie in aanpak van problemen in het dagelijks leven. Visualisatie techniek wordt soms ook onder hypnotherapie geclassificeerd.

[adrotate banner=”5″]

Verslavingen (2)

Reiki

Reiki is een vorm van natuurgeneeswijze, waarbij de handen van de therapeut gebruikt worden voor overdracht van energie, waardoor een proces van zelfgenezing bij de patiënt ontstaat. In Reiki (Japans)  Lei Chi (Chinees)  betekent het woord “Rei” universele geest of ziel, terwijl “Ki” of “Chi” vitale kracht betekent, die in elk levend wezen aanwezig is.
Het is een subtiele vorm van energieoverdracht, waarbij de handen zacht op de huid van de patiënt worden geplaatst. Alhoewel de ideale vorm van Reiki behandeling in een direct contact met de patiënt moet plaatsvinden, kan de behandeling ook op afstand gebeuren.
Reiki kan pijn verminderen, stillen of kan wat voor kwaal dan ook genezen, afhankelijk van de interactie die opgebouwd is tussen therapeut en patiënt.Bij Reiki is het heel belangrijk dat de therapeut “schoon” van lichaam en geest is.
Er zijn drie graden van Reiki: 1e graad behandelt lichamelijke klachten 2de graad geeft de mogelijkheid geestelijke stoornissen te behandelen, terwijl de 3de graad Reiki zuiver spiritueel van aard is.

Hypnotherapie

Hypnose is een veranderde ervaringstoestand, gekenmerkt door een verhoogde bereidheid suggesties uit te voeren. Het is een toestand waarin iemand zich over laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat hij zich losmaakt van zijn uitwendige omgeving en opgaat in zijn innerlijke werkelijkheid. Deze toestand wordt meestal bereikt na een voorbereidend gesprek, een geritualiseerde inductie en verdieping, waarna de therapeutische suggesties kunnen worden gegeven.
Het voordeel van hypnotherapie is dat je op een relatief eenvoudige wijze bepaalde niet functionele angsten en neurosen kan behandelen. Bij hypnotherapie hoef je geen gebruik te maken van psychofarmaca die vrijwel altijd nare bijwerkingen hebben.
Zoals alle (natuurgeneeswijze) geneesmethoden heeft hypnotherapie een min of meer vast omschreven indicatiegebied. Het is dus niet mogelijk om alle mentale pathologie te behandelen met hypnose. Met name psychosen dient men nimmer met hypnotherapie te behandelen, aangezien het daarbij veelal om ernstige persoonlijkheidsstoornissen gaat. Hypnotherapie werkt hier vaak averechts en destructief, zeker als het door onervaren en ondeskundigen wordt toegepast.Hier past dus ook een ernstige waarschuwing tegen de z.g. “Stage hypnose”,  waarbij mensen tijdens een voorstelling uit het publiek worden geroepen om in een hypnose show te participeren.
Zou je nog over de ervaring van stagehypnotiseur t.a.v. het beheersen van hypnose technieken kunnen discussieren (hypnose techniek beheersen, is nog geen hypnotherapie beheersen), dan is het nog de vraag wie je zomaar uit de zaal naar voren laat komen. Er vindt totaal geen screening plaats van de te hypnotiseren personen, anders dan een zeer grove screening op hun hypnose vatbaarheid.  Hierin schuilt het eerste gevaar. Het tweede gevaar schuilt in het “afbouwen” van de hypnose, hetgeen zeer essentieel is voor de na effecten op de geest c.q. gemoedstoestand van de persoon. 

Weliswaar doen de betere stagehypnotiseurs nog iets aan het voorkomen van ongunstige na effecten door in hun wek formule enige bescherming in te bouwen, echter dit blijkt in de praktijk voor bepaalde personen zeker onvoldoende is zeker als het om groepshypnose gaat.  Men moet het mentaal negatief effect niet onderschatten dat zijn weerslag heeft op personen die zich al dan niet achteraf realiseren in welke mate zij zich te kijk hebben gezet en soms zelfs letterlijk bloot hebben gegeven ten overstaan van een groot publiek. Het veel gehoorde verweer hiertegen “ze zijn vrijwillig naar voren gekomen dus ze hadden het kunnen verwachten” is te kortzichtig en te goedkoop om dit te rechtvaardigen. Het eerste dat aan de hypnotherapeut geleerd wordt en waar zijn hele therapeutische carrière op de eerste plaats dient te blijven bestaan is, respect  voor de geest of te wel respect voor de mentale integriteit van een ander. Aangezien hypnotherapie een omschreven indicatiegebied heeft dient aan de therapeutische toepassing een informatief en liefst psycheanalytisch gesprek voor af te gaan.
Hierbij dient aangetekend te worden dat alle erkende hypnotherapeuten een proeve van beheersing basiskennis in de psychologie dienen te hebben afgelegd. Zonder deze gunstig afgelegde proeve van basiskennis van psychologie zal men nooit het diploma van hypnotherapeut ontvangen. Hypnotherapie op verzoek: “ik wil het zo graag een keer meemaken” is uit den boze !

Misvattingen over hypnose c.q. hypnotherapie zijn:

a:  je bent volledig buiten kennis tijdens de therapie
b:  men kan je volledig manipuleren en je bent een willoos instrument in handen van de hypnotherapeut.
c:   je zou permanent onder hypnose kunnen blijven.

Ad a: tijdens toepassing van hypnotherapie ben je in een geestes toestand waarbij je jezelf ontspannen voelt doch zeer helder kan denken, vaak is zelfs je analyserend vermogen verhoogd.  De therapeut heeft een begeleidende taak en in vele gevallen lost de gehypnotiseerde zelf zijn probleem op.

Ad b: ieder persoon heeft een “hidden observer”, een beschermingsmechanisme in je psyche die er letterlijk voor waakt dat je niet tegen je diepste wil en geloof zult handelen. Probeert men dat toch te forceren dan ontwaakt de persoon. Wel is het zo dat daar waar de wil en het geloof tegenover elkaar staan, het geloof het altijd wint van de wil.

Ad c: niemand is permanent onder hypnose gebleven ook al zou men verzuimd hebben (al dan niet opzettelijk) de wekformule (correct) toe te passen.
Mettertijd (vroeg of laat) dooft het hypnotisch effect vanzelf uit.
Het is van essentieel belang om de post hypnotisch effect deskundig te begeleiden.

De acupunctuur

In de acupunctuur bestaan verschillende punten op het lichaam die gebruikt kunnen worden bij verslavingen. Om verslavingen te doorbreken wordt echter het meest gebruikt gemaakt van punten in het oor (auriculotherapie of ooracupunctuur). Er kunnen verblijfsnaalden geplaatst worden, die ongeveer twee weken in het lichaam blijven.
Naast de klassieke acupunctuur wordt ook gebruik gemaakt van de Electroacupunctuur. Hierbij worden punten op de handen en voeten gemeten. Uit deze gegevens kan precies bepaald worden wat de oorzaak van de aandoening is en het belangrijkste: hoe en waarmee (welke medicatie) de patiënt behandeld moet worden. Bij verslavingen is het belangrijk om te weten te komen welke organen precies aangetast zijn en met behulp van welke middelen (meestal natuurlijke produkten, kruiden en vitamines) herstel en gezondheid gegarandeerd kan worden.
Met behulp van genoemde disciplines worden de verslavingen “holistisch” aangepakt. Of het nou gaat om een fobie om een lift in te stappen, slaapstoornissen, stress, teveel gebruik van alcohol en/of sigaretten of een ernstige drugsverslaving…. er zal een individuele benaderingswijze voor u opgezet worden en op een natuurlijke wijze!


Rudolf de Wit

[adrotate banner=”11″]

      

 

 

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer