Selecteer Pagina

Wist u dat suiker uw denkvermogen beperkt?

Wist u dat suiker uw denkvermogen beperkt?

Voor de Oosterse geneeswijze heeft het denken een sterke relatie met de darmen. De Chinezen vergelijken het structuur van de darmen met die van de hersenen. De darmen scheiden de onbruikbare materiële stoffen uit en de hersenen slaan de immateriële gegevens op.
Een trage darmwerking geeft een traag geheugen; obstipatie geeft een stoornis in het denkvermogen.
Indien u onvolwaardig voedsel tot u neemt dan kunt u ook niet verwachten dat uw denken geheel zuiver kan zijn.
Het gebruik van suiker, chemische stoffen, kleurstoffen, varkensvlees enz. kunnen de darmen aantasten.
Vaak zien de acupuncturisten in de praktijk kinderen met leerproblemen, concentratiestoornissen en rusteloosheid. Elke onderwijzer of onderwijzeres weet hoe graag deze stoorvelden in de klas gemist kunnen worden.
Het is eigenlijk wel triest als we het goed bekijken; Uw wens als ouder is dat uw kind goede prestaties levert, uitblinkt boven de rest, intelligente opmerkingen kan plaatsen en het liefst in bijzijn van de buurvrouw die altijd opschept over hoe goed haar ‘Boykie’ wel niet is.

Indien u uw kind steeds zoet houdt met allerlei snoepgoed of gesuikerde dranken dan is het onmogelijk dat hij of zij een gezonde darmwerking kan hebben. Door het eten van suiker daalt tevens de weerstand, waardoor het kind gemakkelijker infectieziektes kan oplopen zoals verkoudheid, griep, huidproblemen en ingewandsstoornissen.
Alle respect voor Sinterklaas, de goedheilige man, de kindervriend, maar kan hij niet eens een keer beginnen met die heerlijke Spaanse mandarijnen mee te nemen en die uit te delen voor onze kinderen. Waarom moet hij nou altijd met dat geïmporteerde, voedingsarme, kleur- en smaakstofrijke snoepgoed strooien?
Trouwens hij is niet de enige schuldige die rondloopt. Wat denkt u van uw eigen creativiteit als uw kind jarig is? Er moet dan gehouden worden aan de traditie en de kinderen, vriendjes en vriendinnetjes mogen “op de GEZONDHEID van uw kind” eten en drinken. Ik wil met u wedden dat het altijd weer hetzelfde zal zijn: snoep, taartjes, ijs, limonade, stroop ofwel suiker, suiker, SUIKER. 

Er zijn Westers trouwens veel onderzoeken gedaan op het gebied van de voeding in relatie tot gedrag en criminaliteit.
In 1980 is men in Amerika begonnen in een serie praktijkproeven na te gaan of het agressieve gedrag van criminele of pre-criminele jongeren minder wordt bij een gezonder dieet, rijker aan spoorelementen, door een lage suikeropname, geen frisdranken, suiker vervangen door honing, geen zoete fabrieksdesserts en meer vers fruit te geven.
Meestal werd in een jongerentehuis of strafinrichting het dieet plotseling gewijzigd zonder dat de jongeren (en veelal ook de staf) er erg in hadden dat er een proef in gang gezet werd (enkel- en dubbelblind studies). Op basis van de gebruikelijke dagrapporten werd de mate van antisociaal gedrag (vechtpartijen, agressie, ruzie/ongehoorzaamheid aan de staf en dergelijke) bepaald en kon men een toe- of afname na de verandering berekenen. 

[adrotate banner=”3″]

Bij elkaar werd in 12 jongerentehuizen met in totaal 8076 jongeren bij 47% een significante vermindering in antisociaal gedrag geconstateerd. Bij de individuele studies moet men ook in deze opzet zeer zorgvuldig letten op mogelijke significante wijzigingen in de groep jongeren, op placebo effecten (“elke verandering heeft resultaat”) en andere bij-effecten. Er is daarover in de literatuur discussie gevoerd.
De eerste studies in Tidewater (VS) betroffen 276 jongeren die over een tweejarige periode 934 agressieve daden pleegden. Na een verbeterd, suiker arm dieet bleek een afname in antisociaal gedrag (48%).

Na een jaar na de dieetverandering verminderde de agressie met 33%. In een jongerentehuis in Zuid Californië werd bij  twee groepen van 1382 en 289 jongeren een reductie in antisociaal gedrag van 44% geconstateerd. De grootste reductie, 86%, werd geconstateerd bij recidivisten van crimineel gedrag en drugs-recidivisten (72%). In een tehuis in het Noord-Californische gebied Stanislaus werd bij 3399 jongeren onder gelijke proefom-standigheden 25% verbetering geconstateerd.

In de zeven Californische tehuizen tezamen daalde het percentage zelfmoordpogingen met 44%. Opvallend was dat bij 723 meisjes geen veranderingen werden gevonden in dezelfde tehuizen waar bij jongens wel een afname werd geconstateerd. In deze tehuizen werd meestal een a-b-schema gehanteerd (a= ongezonde voeding, b= gezonde voeding); een vergelijking voor en na de verandering in dieet.
Een terugkeer tot de oude slechte dieet, een a-b-a schema, werd gevolgd in Coosa Valley Celabama. Deze studie betrof 488 jongeren en duurde 22 maanden. Na de terugkeer tot het oorspronkelijke slechte dieet nam het antisociale gedrag weer toe met 54% (bij 104 jongeren) en duurde zes maanden.

Er werd van enkele kanten kritiek geleverd op de onderzoeksresultaten. Er zijn immers nog placebo effecten mogelijk.
Een dubbelblind a-b proef t.a.v. een verbetering in de kwaliteit van het versterkte sinaasappelsap, gevolgd door een a-b-a-b-a reeks, wees eveneens op een 47% minder antisociaal gedrag en betekende een verbetering in de proefopzet.
Als een volgende stap hebben 803 scholen in New York een betere schoolvoeding ingevoerd en zijn de leerresultaten van die scholen gestegen op de nationale scorelijst. Het verbeterde dieet was arm aan vet, suiker en synthetische kleurstoffen en anti-oxidanten. Dit zou de betere resultaten verklaren.

Opvallend was een studie waar een adjunct-directeur een dubbelblind studie met gezonde voeding invoerde onder het mom van bezuinigingen. Een undercover participerende wetenschapper, die onder de jongeren werkte, deelde na vier maanden mee dat het gedrag van de jongeren kennelijk was verbeterd en hij vroeg aan de staf, wat daar de reden van kon zijn. Niemand had de proefopzet in de gaten gehad. Toen de resultaten bekend gemaakt werden kon de helft van de staf niet geloven dat gedrag iets te maken had met het dieet. Na deze studies hebben verscheidene Amerikaanse gevangenissen en jongerentehuizen hun dieet verbeterd, omdat het niet meer kost en kennelijk werkt.
Zou het geen goed idee zijn om alvorens hoge eisen te stellen aan het gedrag en sociale omgang van onze kinderen, niet eerst onze maatstaven als ouders voor wat betreft de voeding wat kritischer te bekijken?

Een crimineel die rondliep met slechte gedachten toen hij zijn daad volbracht, moet bestraft worden. Het opsluiten van iemand met anderen, die op hetzelfde niveau denken als hijzelf, heeft weinig zin. Het voeden van deze asocialen met onvolwaardig voedsel is eigenlijk het voeden van nog meer criminele activiteiten.

Misschien was het helemaal niet zo ongezond om criminelen op “brood en water” te laten zitten. Het blijkt nu een probaat middel te zijn om hen weer op het rechte spoor te krijgen.
Er is zoveel dat wij in eigen hand hebben en dit geldt vooral als wij het hebben over ziektes. De oorzaak van ziektes, zowel lichamelijk als geestelijk zijn wij in de meeste gevallen zelf.

[adrotate banner=”11″]

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer