Selecteer Pagina

Wat doen we met onze bodem, moeder aarde en onze kinderen?

Wat doen we met onze bodem, moeder aarde en onze kinderen?

Het toxische glyfosaat (Glyphosate) is de grootste bedreiging van de gezondheid en onze voedselvoorziening.

RoundUp is één van ’s werelds meest verkochte onkruidverdelgers, en het meest gebruikte landbouwgif in de VS. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in RoundUp van de fabrikant Monsanto. Eind maart 2015 heeft kankeronderzoekscentrum “International Agency for Research on Cancer” (IARC), dat een onderdeel is van de World Health Organization (WHO), glyfosaat opnieuw geclassificeerd als een mogelijke carcinogeen, gebaseerd op bewijs dat het longkanker en lymfeklierkanker (non-Hodgkin’s lymphoma) kan veroorzaken. Dit onderzoek werd reeds gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift ‘Lancet Oncology’. Voorgaand onderzoek heeft glyfosaat al gelinkt aan diabetes en Alzheimer.

Glyfosaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren ’70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam Roundup. Het octrooi op glyfosaat is verlopen in 2000, en verschillende producenten bieden allerlei preparaten aan op basis van glyfosaatzouten.
In de landbouw wordt glyfosaat gebruikt ter bestrijding van onkruid en grassen op de akkers.

GGO en GMO

Monsanto ontwikkelde ook verschillende genetisch gemodificeerde variëteiten van landbouwgewassen die resistent zijn tegen het middel, onder andere soja, maïs en aardappel. Deze gewassen zijn genetisch gemodificeerd organisme (GGO oftewel in het engels de meer gebruikte term GMO = Genetically Modified Organism). Dat wil zeggen dat een bacterie, plant of dier via een directe verandering van één of meerdere genen een extra eigenschap heeft gekregen. Hierdoor kan ook na de opkomst en in principe tijdens de hele groeicyclus van het gewas glyfosaat gebruikt worden zonder het gewas te schaden. Inmiddels worden steeds meer onkruiden resistent voor glyfosaat.
Naast het gebruik in de land- en tuinbouw wordt glyfosaat onder meer gebruikt om spoorwegen, speeltuinen, parken, stoepen en autosnelwegen onkruidvrij te maken. Verder is glyfosaat ook een van de meest voorkomende actieve bestanddelen in de herbicide-preparaten voor het particuliere gebruik. Glyfosaat wordt ook gebruikt in het natuur- en bosbeheer voor de bestrijding van ongewenste vegetatie zoals invasieve of uitheemse plantensoorten die de plaats innemen van de inheemse soorten.  
Monsanto is een bedrijf dat vestigingen heeft in verschillende landen in de wereld. Het bedrijf heeft altijd een krachtige politieke lobby en een geschiedenis van corruptie. Monsanto zit ook in Nederland. In 2008 nam Monsanto het zaadveredelingsbedrijf  “De Ruiter Seeds” over voor 546 miljoen euro. In 2010 werd de verkoop van biologische zaden stopgezet, zoals Monsanto ook in andere landen deed. 
Monsanto heeft in de afgelopen jaren in een razend tempo honderden patenten aangevraagd: niet alleen op haar eigen GMO-zaden, maar ook op dieren, o.a. varkens, en op natuurlijke zaden, die voorheen van iedereen waren. Op die manier is het bedrijf hard op weg om controle te verwerven over al het zaad, zowel gentech als niet-gentech. Bovendien probeert het bedrijf patenten te krijgen op alle producten die uit deze zaden en gewassen voortkomen. Daarmee werkt het bedrijf in feite toe naar controle over de wereldvoedselproductie en de biodiversiteit.

Europa

In verschillende Europese landen wordt het gebruik van glyfosaat serieus besproken. Het probleem is en blijft nog altijd de tegenstrijdige opinies in verschillende landen en de angst om het product geheel te verbieden. 
Zo concludeerde in januari 2015 het Duitse ‘Bundesinstitut für Risikobewertung’ (BfR) na een review van de beschikbare gegevens dat glyfosaat bij laboratoriumdieren GEEN carcinogene of mutagene kenmerken toont en het ook geen effect heeft op de vruchtbaarheid, voortplanting, en de ontwikkeling van een embryo of foetus. Ook uit epidemiologische studies bij mensen kon geen bewijs gevonden voor carcinogeniteit, of effecten op de vruchtbaarheid, voortplanting en neurotoxiteit, terwijl in maart 2015 het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek glyfosaat als ‘waarschijnlijk carcinogeen voor mensen’ categoriseerde (groep 2A). 
Uit een onderzoek in 2002 bleek dat Roundup een dosisafhankelijk vertragend effect had op de embryonale celdelingen bij zee-egels. 
Uit een studie van de universiteit van Caen blijkt dat blootstelling aan glyfosaat in de herbicide Roundup tot schade aan cellen kan leiden. De Franse onderzoekers hebben met reageerbuisproeven onderzocht wat de werking is van de chemische stof polyethoxide tallowamine, ingrediënt van Roundup, op celculturen. Met name cellen in de navelstreng, placenta en embryo’s bleken kwetsbaar.

Maatregelen 

Toch wordt er niet stilgezeten en komen (gelukkig) toch in verschillende landen verboden of worden strenge maatregelen getroffen.
In september 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan om glyfosaat in Nederland te verbieden voor niet-commerciële doeleinden. Het verbod is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgewerkt in het Actieplan Duurzame Gewasbescherming” en de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en particulier gebruik per november 2015 verboden. Dit betekent dat het vanaf november 2015 verboden zal worden voor gemeenten om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. In plaats daarvan mag onkruid vanaf november 2015 alleen op niet-chemische manieren worden bestreden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van technieken met heet water, hete lucht, branden en borstelen. 
Een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en parken staat gepland voor november 2017.
Met dit verbod heeft de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid voor een goed milieu en de gezondheid van mensen genomen. 

Ook in Frankrijk is de regering bewust geworden dat er snel maatregelen getroffen moeten worden. Uit Frans onderzoek blijkt nu dat veel bestrijdingsmiddelen twee tot 1.056 keer giftiger zijn dan tot nu toe werd aangenomen. In combinatie met andere stoffen in een bestrijdingsmiddel worden de werkzame bestanddelen namelijk veel schadelijker dan de losse stoffen. Hoogleraar moleculaire biologie Gilles-Eric Séralini aan de universiteit van Caen stelt dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van pesticiden anders berekend zou moeten worden. Voor het onderzoek zijn negen veelgebruikte pesticiden getest. Ze bleken allemaal giftiger dan werd beweerd. De veel gebruikte onkruidverdelger Roundup bleek het giftigst.

EU

In Frankrijk heeft minister van Milieu in juni 2015 verbod aangekondigd op glyfosaat houdende producten zoals RoundUp. Ook in Colombia en Sri Lanka zijn alle producten met glyfosaat in de ban geslagen.
In België heeft de Waalse Milieuminister voorgesteld om glyfosaat uit de rekken te halen. Op federaal niveau wordt echter afgewacht op de beslissing van het Europese voedselveiligheidsagentschap. In de EU zijn gewasbeschermingsmiddelen sinds 1993 aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen. De werkzame stof moet eerst op EU-niveau worden goedgekeurd. Vervolgens kunnen de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen toelaten die zo’n goedgekeurde stof bevatten.Glyfosaat werd op EU-niveau goedgekeurd op 1 juli 2002. De EU-goedkeuring loopt ten einde op 31 december 2015 en betekent het dat velen nu afwachten wat de ‘nieuwe’ beslissing zal zijn van de EU.
Ook Greenpeace eiste in april 2015 in een brede coalitie van belangenorganisaties een verbod op het gebruik van glyfosaat houdende producten.

Curaçao 

Helaas wordt dit onderwerp nog steeds niet besproken onder de ministeries en statenleden op Curaçao. GMO producten en glyfosaat zijn wijds verkrijgbaar op het eiland. Glyfosaat houdende producten zijn nog vrij te krijgen in supermarkten, toko’s, plantenkwekerijen, hardware stores  en doe-het-zelfzaken. Een alternatief voor deze totaalherbiciden wordt zelden aangeboden. Heeft u onkruid tussen de kiezels of terrasstenen? Groeit er ergens ongewenst gras of (on)kruid? Glyfosaat is de oplossing! Tuinders, boeren en de ‘thuis planter’ of hobbyist krijgen instructies vanuit de instanties die zich bezighouden met landbouw en veeteelt, hoe het gif te gebruiken. Dat zo’n product, dat een plant tot en met de wortels doet verschrompelen, niet gezond kan zijn, weten we nu zeker. Helaas wordt de waarheid niet besproken met het volk, met als gevolg dat iedereen onbeperkt zichzelf, het hele gezin en zelfs de gehele omgeving kan bespuiten, ziek maken of zelfs kan vergiftigen.

Zonder is gezonder

Waarop wacht de overheid dan om het gebruik door particulieren te verbieden? Ze kent de gevaren van pesticiden. Iedereen behoort te weten dat die producten ongetwijfeld goed werken maar schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur; ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek.
Uiteraard hoeft u niet te wachten op de overheid. Winkels, bedrijven en particulieren kunnen zelf beslissen om glyfosaat uit het schap te halen en in te zetten op alternatieven. Het is niet zo dat u zonder glyfosaat gedoemd bent om kruipend over het grind onkruid los te peuteren. Gasbranders en stoommachines, om er twee te noemen, zijn ongevaarlijk voor uw gezin en het kleine ecosysteem dat uw tuintje herbergt.
De Nederlandse overheid heeft het al begrepen en plant een verbod op het gebruik door particulieren vanaf het bloeiseizoen in 2016. Ook de Nederlandse ketens Intratuin en Praxis verbanden glyfosaat reeds uit hun winkels. 
Waar wachten we hier op Curaçao dus op? U bent nu aan zet dus wat doet u zelf?

We hebben de plicht om voor onze planeet Aarde te zorgen. Wat vertellen we onze kinderen en kleinkinderen als over een paar jaar geen enkel gewas het overleeft omdat de bodem totaal vernield is. Neem nu actie!

Wat kunt u zelf doen?

  1. Leer uw kinderen wat GMO is en praat er met ze over. Ga gezamenlijk op zoek op het internet om meer te weten over dit gif.
  2. Word actief en begin met het planten van enkele gewassen, groenten en kruiden in eigen tuin. Laat uw kind(eren) of buurkinderen meedoen en bespreek met hun wat de planten, kruiden, groenten en fruit voor hun lichaam betekenen.
  3. Zoek informatie op over hoe u groente-, fruitresten, schillen en zaden kunt laten fermenteren en gebruiken om de aarde weer te bemesten op een natuurlijke manier.
  4. Stel uzelf goed op de hoogte welke producten GMO oftewel van Monsanto zijn en vermijd deze te kopen.

De meest bekende effecten van glyfosaat

  1. Het werkend bestanddeel van RoundUp (inclusief de varianten Roundup Ready, -Evolution, -Ultra, -Ultra herbicide, -Gel, maar ook AAWiedex, Touchdown, HG Onkruidweg, Bayer Clean-up (Turbo), Bayer Brush Killer, Brush Advanced etc.) heet GLYFOSAAT.
  2. Toediening van geringe hoeveelheden glyfosaat aan proefdieren veroorzaakte tumoren aan de alvleesklieren van mannelijke- en tumoren aan de schildklieren bij vrouwelijke proefdieren. Daarnaast veroorzaakte blootstelling aan glyfosaat een vermindering van de spermaproductie bij proefdieren.
  3. GLYFOSAAT is wereldwijd de meest gebruikte herbicide (plantenverdelger) en voor de fabrikant Monsanto (vijfde bedrijf ter wereld met een jaaromzet in 2011 van 11.000 miljard dollar) het meest winstgevende product. Dit nadat zij eerder ook controversiële producten als DDT, PCB’s en Agent Orange (ontbladeringsmiddels gebruikt in de Vietnamoorlog) op de markt hebben gebracht, waardoor thans zowel in Amerika als Vietnam kinderen worden geboren die ten gevolge van blootstelling aan Agent Orange (dus in de vierde generatie) verminkingen hebben zoals open ruggetjes.
  4. Monsanto is marktleider van genetisch gemanipuleerde zaden waaronder pinda, soja, maïs en suikerbiet. Deze zaden zijn dan dus resistent gemaakt tegen de giftige werking van glyfosaat, waardoor glyfosaat d.m.v. sproeivliegtuigen ‘ongestraft’ verder alles doodmaakt wat er op akkers groeit, bloeit of leeft! ….Behalve dus de GMO-soja, -mais, -pinda’s of –suikerbiet!
  5. Blootstelling aan glyfosaat heeft geleid tot massale onvruchtbaarheid onder Zuid-Amerikaanse mannelijke boeren.
  6. In Duitsland is de verkoop van glyfosaat bevattende producten aan particulieren reeds verboden, in Denemarken sinds 2003 eveneens, nadat boeren vaststelden dat hun koeien na blootstelling aan glyfosaat moeilijk of niet meer drachtig werden. Uit de uitspraak van een rechtszaak in Denemarken blijkt dat het middel abortus kan opwekken.

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer