Selecteer Pagina

We kunnen met elkaar de kankerpandemie voor eens en altijd beëindigen!

We kunnen met elkaar de kankerpandemie voor eens en altijd beëindigen!

Deze titel zal u waarschijnlijk raken of niet? U vraagt zich wellicht meteen af: “Hoe dan?” en “Als we dat zouden kunnen, waarom hebben we dat dan niet veel eerder gedaan?” Ik vertel u vandaag het bizarre en ongelofelijke waargebeurde verhaal van honderden artsen, wetenschappers, onderzoekers, ‘cancer warriors’ en overlevenden uit meer dan 25 landen die zich hebben verenigd om kanker voor eens en voor altijd de kop in te drukken.

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft verklaard dat 1 op de 2 mannen en 1 op de 3 vrouwen in hun leven geconfronteerd worden met een diagnose van kanker. Dit betekent dat de komende decennia het merendeel van onze kinderen, onze kleinkinderen, onze ouders, onze echtgenoten, onze vrienden, etc. voor een enorme uitdaging komen te staan omdat de ziekte kanker op enig moment een vreselijke invloed gaat krijgen op hun leven. Het is een droevige gedachte, maar het is de realiteit van vandaag.
Kanker is een wereldwijde pandemie geworden. Het leven van vele mensen staat op het spel, en velen sterven als gevolg van onwetendheid en verkeerde informatieover de behandelingsmogelijkheden.

Belangrijke missie

Als gezondheidsonderzoeker, schrijver en spreker heb ik me verbonden aan de missie van de wereldwijde beweging of beter gezegd de revolutie van ‘The Truth About Cancer’ (TTAC) onder bezielende leiding van mijn goede vriend Ty Bollinger. TTAC’s missie is om de wereld te voeden met cruciale informatie over kankerpreventie en niet giftige behandelingen om het zelfgenezend vermogen te her-activeren, de leugens bloot te leggen en het terugdringen van kanker via empowerment van mensen met  evensreddende kennis en waarheid met betrekking tot alle vormen van kankerbehandelingen. We zullen niet stoppen totdat de hele wereld is opgeleid en bevoegd is met de kennis van de waarheid over kanker. (http://thetruthaboutcancer.com/).
Sinds de oprichting in mei 2014 heeft TTAC 3.534.958 mensen wereldwijd via haar documentaires kunnen bereiken. In oktober 2015 is de laatste documentaire verspreid waarvoor Ty de hele wereld is overgevlogen om de meest recente informatie over natuurlijke kankerbehandelingen te kunnen verkrijgen en tientallen interessante mensen te kunnen interviewen. Ik voel me vereerd een interview te hebben mogen geven in de straten van Amsterdam voor deze belangrijke revolutie. Zijn werk is van onschatbare waarde en een ‘must see’ voor iedereen!

Groot monster

Er is geen ziekte op aarde die zoveel angst inboezemt als de ziekte kanker. Miljoenen mensen over de hele wereld huiveren alleen al bij het uitspreken van het woord ‘kanker’ en gebruiken in plaats van het woord ‘kanker’ de term ‘de k-ziekte’ of het ‘k-woord’. Toch is kanker gewoon een woord zoals elk ander woord. Maar rondom dit woord en ziekte is er iets bijzonders aan de hand. Het heeft zich namelijk ontwikkeld van een simpel woord tot een huiveringwekkend begrip dat miljoenen mensen in haar macht heeft. Deze bijzondere situatie moeten we met elkaar waar ook ter wereld bespreken omdat angst ‘een slechte raadgever is’ en elke patiënt direct een 3-0 achterstand geeft.
Wereldwijd is er van de ziekte kanker in de afgelopen decennia een heel groot monster gemaakt. Dit heeft uiteraard te maken met de lage overlevingskans (±50%!), het toenemend aantal jaarlijkse sterfgevallen, de schokkende stijging van de jaarlijkse nieuwe diagnoses, de vreselijke verwachting dat in de nabije toekomst 50-60% van de bevolking de ziekte zal krijgen en ‘last but not least’ het schrikbeeld rondom de lijdensweg van vele patiënten tot aan hun dood.

Rol van angst

Het begint al bij het feit dat vele mensen bang zijn om dood te gaan op welke wijze dan ook. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt met deze mensen als ze geconfronteerd worden met kanker in hun omgeving of het zien van beelden op de televisie van kankerpatiënten die op een mensonterende wijze aan hun eind komen. De angst zal hierdoor alleen maar dieper worden en vooral in combinatie met kanker omdat deze ziekte zoveel mensen treft en nog meer mensen zal gaan treffen dan ooit tevoren. Helaas stellen maar weinig mensen in het openbaar de vraag: Wat doen we verkeerd? Deze vraag is zeer zeker opportuun maar zolang prominente kankeronderzoekers op de Nederlandse  en Curaçaose televisie blijven verkondigen dat kanker ons overkomt en vette pech is, zal er op korte termijn weinig veranderen.
Kijk ook eens wat er dagelijks plaatsvindt in vele spreekkamers op de oncologie afdelingen in al onze ziekenhuizen. Wat gebeurt er met mensen die van de oncoloog te horen krijgen dat ze kanker hebben? 99,9% zou zich hoogstwaarschijnlijk per direct verlamd, verdoofd, radeloos, etc. voelen en in diepe emotionele toestanden geraken. Het woord kan dus in één seconde iemands leven compleet op zijn kop zetten. Het leven verandert op dat moment drastisch door één enkel woord uit te spreken terwijl de onderliggende oorzaak van het probleem vaak al jaren lang aanwezig was maar waarvan de patiënt zich niet bewust was omdat er geen klachten waren.

Welvaartsziekte

Het woord ‘kanker’ wordt dus door vele mensen geassocieerd met een doodvonnis wat ook nog eens wordt versterkt door het hoge sterftecijfer en doordat vele specialisten en wetenschappers blijven volhouden dat de ontwikkeling van kanker in iemands lichaam vooral te wijten is aan onze genen en ook te pas en te onpas in televisieprogramma’s met een miljoenenpubliek verkondigen dat toenemende DNA-schade het grote probleem van kanker is. Echter niemand die opstaat en onze geleerden vraagt hoe het mogelijk is dat in 90 jaar tijd (in 1925 had namelijk slechts 2,5 van de bevolking kanker) het probleem kanker zo sterk is gegroeid waar binnen enkele jaren 40% van de bevolking mee wordt geconfronteerd? Waar komt die sterke toename van DNA-schade vandaan? Daar moet een onderliggende oorzaak aan ten grondslag liggen! We moeten onder ogen zien dat kanker een welvaartsziekte is omdat de meeste mensen dagelijks hun immuunsysteem ondermijnen door hun toenemende slechte leefstijl.

Ongeneeslijk ziek

Wat is erger: valse hoop of valse hopeloosheid?
En of het allemaal nog niet erg genoeg is, heeft de reguliere zorg onder aanvoering van de wetgever een nog indrukwekkende term verzonnen namelijk ‘ongeneeslijk ziek’. Heb je enig idee wat er met een mens gebeurt die te horen krijgt dat hij ‘ongeneeslijk ziek’ is? Niemand kan zich dit voorstellen tenzij hij het zelf heeft ervaren. Mensen met deze indringende ervaring omschrijven het als ‘een vergiftiging van je ziel’. Deze term kan per direct alle levenskracht uit iemands lijf rukken. De vraag die hier direct gesteld moet worden is: Wie heeft het recht om iemand ongeneeslijk ziek te verklaren? En op basis waarvan vindt dit plaats? Is er iemand op deze wereld alwetend als het gaat om leven en dood? En heeft de mens geen recht op hoop?
Het gaat hier om bio-ethische vraagstukken. In dit perspectief moet de vraag gesteld worden waar de term ‘ongeneeslijk ziek’ vandaan komt. In Nederland en op Curaçao is de definitie ‘ongeneeslijk ziek gekoppeld aan de kankerbehandelingen die door de wetgever zijn goedgekeurd. Is iemand uitbehandeld binnen het toegestane (wettelijke) protocol, zal diegene door de behandeld arts het predicaat ‘ongeneeslijk ziek’ krijgen. Dit druist in tegen de rechten van de mens, omdat ieder mens recht heeft op welzijn en gezondheid. In de situatie van ‘ongeneeslijk ziek’ zijn de behandelmogelijkheden door de wetgever ingeperkt onder het mom van ‘Evidence Based Medine’ wat in mijn optiek ethisch niet verantwoord is en het recht van de mens op leven en gezondheid schendt.

Rechten

De omgang met kankerpatiënten is dus meer dan zorgelijk en schendt de Universele Rechten van de mens (artikel 25). Het is niet alleen een botte, gevoelloze manier van omgang, maar tevens een ernstige vorm van het ontnemen van het recht op hoop. De uitspraak ‘ongeneeslijk ziek’ komt voort uit een definitie die de wetgever heeft bepaald op basis van het toegestane assortiment aan kankerbehandelingen en heeft tot het vreselijke gevolg dat mensen niet alleen de hoop wordt ontnomen, maar in de meeste gevallen ook nog leidt tot een vergiftiging van de zo belangrijke levensenergie. Iedereen met een gezond verstand begrijpt dat dit de (wed)strijd van de patiënt op een desastreuze achterstand zet.
Daarom moet iedereen waar ook te wereld weten dat ‘kanker’ maar een naam is en ‘ongeneeslijk ziek’ een theoretische definitie is. Kanker wordt niet vooral bepaald door het lot en is verre van domme pech (in meer dan 95% van de gevallen). Iedereen heeft het recht om te weten wat de ziekte kanker eigenlijk is omdat begrip van het ontstaan van een kankertumor een bewustwording met zich meebrengt hoe de wetten van de natuur in elkaar zitten. Zoals dr. Hans Moolenburgh sr. het ook al verwoordde in zijn boeken  “U kunt (veel) meer dan u denkt.”

“Samen bereiken we meer dan alleen”

We mogen met elkaar onze macht terughalen, want kanker heeft niet de macht over ons als we de wetten van de natuur erkennen, respecteren en ernaar handelen. Wetenschappelijk is bewezen dat tot wel 50% van de gevallen kanker voorkomen had kunnen worden. In mijn boek ‘Wat Angelina niet wist over kanker maar wel had moeten weten’ is te lezen dat dit percentage verhoogd kan worden naar meer dan 95% door de onbesproken factoren emotioneel welzijn en gezonde leefomgeving hierbij te betrekken die de reguliere wetenschap nog steeds links laat liggen. Angst en onzekerheid zitten vooral in ons hoofd. Als je angst of onzekerheid ervaart, moet je de tegenpool gaan opzoeken om de situatie te veranderen. De tegenpool van angst is LIEFDE en die van onzekerheid is ZEKERHEID. De meeste mensen weten niet hoe om te gaan met angst en onzekerheid wat tot uiting komt in compensatiegedrag en sterk verminderde levenslust. Het uiten van de emotie angst en het delen met anderen is een goede start die leidt tot erkenning van het probleem. Vaak wordt het uiten van emoties en gevoelens gezien als een zwakte maar je hoeft je nergens voor te schamen omdat ieder mens zo zijn eigen geblokkeerde emoties heeft, de één in mindere of meerdere mate dan de ander. Er zal geen mens op aarde zijn die het niet in zijn leven tegen komt. Het tonen van angst zorgt ervoor dat het zijn macht over jou vermindert. Angst is eigenlijk niet meer dan een bepaalde vorm van een energiepatroon als een reactie op gebeurtenissen in het leven. Door je levenshouding aan te passen, ben je in staat om jouw potentie aan levenskracht te (her)ontdekken en jezelf te bevrijden van geblokkeerde (onverwerkte) emoties.

Dit artikel over kanker is geschreven om een bijdrage te leveren aan bewustwording over de ziekte kanker en wat de rol is van jouw levenskracht in relatie tot gezondheid en ziekte. Levenskracht is dé cruciale schakel naar gezondheid en een gelukkig leven, het basisrecht van ieder mens op Aarde. Doe mee met onze Revolutie, verspreid cruciale informatie ten gunste van de gezondheid van uw dierbaren. Meld u aan voor de facebookgroep ‘Gezondheidsrevolutie’. Wees welkom!

Ing. Ard Pisa 
www.ardpisa.com

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer