Selecteer Pagina

Aardig magnetisch

Aardig magnetisch

We kennen allemaal het effect van een magneet, de ene pool trekt de andere aan of stoot hem juist af, afhankelijk van de elektromagnetische lading van de polen. Waar we niet dagelijks bij stil staan is dat wijzelf ook onder invloed zijn van dergelijke krachten. 

De aarde heeft namelijk haar eigen aardmagnetisch veld, ook wel ‘magnetosfeer’  genoemd, deze vormt voor de lagere regionen van de atmosfeer een schild tegen de straling van de zon. Met name in periodes van hoge zonneactiviteit komen stromen van geladen deeltjes in de hogere delen van de atmosfeer voor, dit veroorzaakt geomagnetische stormen die we terugzien als poollicht.

Geologen en biologen doen al jaren onderzoek naar het aardmagnetisme en de invloed daarvan op het functioneren van levende organismen. Hieruit blijkt dat het aardmagnetisch veld een basisvoorwaarde is voor biologisch leven. Een aantal diersoorten, zoals postduiven, trekvogels, zeeschildpadden en walvissen, zijn in staat het aardmagnetisch veld waar te nemen en te gebruiken als kompas om zich te oriënteren bij lange reizen. 

In veel oude culturen (o.a. China, Egypte, Rome) was duizenden jaren geleden al bekend dat het aardmagnetisme belangrijk was voor het welbevinden van de mens. Bij het bouwen van huizen, kerken, kloosters en piramiden werd hiermee al rekening gehouden.

De magnetische polen wijken af van de geografische, deze afwijking is niet constant. De plaats van de magnetische polen verandert, zo bevindt de magnetische zuidpool zich op dit moment in het noorden van Canada en “wandelt” elke dag zo’n 90 meter naar het westen. Variaties in het magnetisch veld kunnen ook het gevolg zijn van uitbarstingen op de zon. Zelfs de bliksem kan effect hebben, doordat tijdens onweer veel meer elektrische spanning in de atmosfeer is. Dat elektrische veld versterkt het aardmagnetisch veld tijdelijk en plaatselijk.

Levensprocessen 

Onderzoek toont aan dat elektromagnetische verschijnselen in het menselijk lichaam van essentieel belang zijn voor diverse levensprocessen. Ook is bekend dat ons zenuwstelsel een eigen elektrische gelijkstroom heeft. Blootstelling van het lichaam aan niet-lichaamseigen frequenties kan het biologisch evenwicht enorm verstoren, waardoor de weerstand vermindert. 

Elektromagnetische straling is in vele vormen om ons heen aanwezig, zonder dat we het kunnen waarnemen met onze zintuigen. Denk daarbij met name aan wifi netwerken en dergelijke. Deze straling wordt niet door muren of ramen tegengehouden. De meeste mensen kunnen ze niet voelen. Een grote groep mensen heeft echter wel onbestemde klachten, waarbij vaak elektromagnetische velden een belastende rol spelen. Juist langdurige blootstelling kan leiden tot klachten en het verergeren van al bestaande ziektepatronen. 

Het is lastig om maatregelen te treffen tegen iets dat men niet bewust registreert. Himalayazout heeft echter een aantal eigenschappen, die het effect van elektromagnetische straling tegengaan. De perfecte geometrische verhoudingen en de zuiverheid van de kristallen zorgen dat ze volledig bestand zijn tegen de straling. Himalaya zout zorgt verder voor de productie van hydro-elektriciteit in ons celweefsel en het uitbalanceren van de in ons lichaam aanwezige elektrolyten, die essentieel zijn voor ons zenuwstelsel. 

Heimwee

Er zijn aanwijzingen dat, naast emotionele heimwee van het gemis van familie of vrienden, fysieke heimwee (mede) wordt veroorzaakt door het verschil tussen de elektromagnetische invloed van de plaats waar men normaal gesproken leeft en de plaats waar men naartoe is gegaan. Bij een vakantie van een aantal weken is dat meestal niet zo merkbaar, maar bij emigratie naar een verweg gelegen locatie kan men maandenlang een onbestemd gevoel hebben zonder duidelijke reden. Het lichaam moet zich dan nog aanpassen aan de nieuwe magnetische omstandigheden.

 

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer