Selecteer Pagina

Leven met een doel

Leven met een doel

Leven met betekenis is één van de componenten van welzijn

Wat is de betekenis van mijn leven? Dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt? Het is echter minder gemakkelijk om daarop een antwoord te geven. Leven met betekenis is één van de componenten van welzijn. Als je een doel in het leven hebt, heeft je leven betekenis. Betekenis in je leven heeft 2 specifieke doelen: A) het geeft je een gevoel van richting. Hierdoor zal het gemakkelijker voor je zijn om doelen te stellen en je targets te halen. Het fungeert als een richtlijn in je leven. Je weet waarvoor je staat en waarvoor je gaat. Het draagt je normen en waarden. B) Het geeft een solide fundering. Het maakt je krachtiger waardoor je bij tegenslag sneller kan opstaan.

We kunnen het leven beschouwen als een proces waarbij wij onze waarden realiseren. Continu staan er waarden of criteria op het spel. Elke ervaring krijgt voor ons betekenis in die mate waarin deze ervaring ons oplevert wat we zoeken of nodig hebben. Ten goede of ten kwade. Betekenis verlenen en of zingeving, vooronderstelt bewustwording van de waarden die ons sturen. Deze bewustwording geeft ons leven terug in handen. Een zinvol of betekenisvol leven leiden, betekent bewust de ervaringen opzoeken of creëren in ons leven, die een concretisering zijn van de kwaliteiten die we nodig hebben en waar we voor staan. Betekenis hebben in het leven zorgt dat je altijd blij en tevreden kunt zijn. Het geeft je een reden om te leven. Een doel om ervoor te gaan. Als je een goed leven wilt leiden moet je betekenis hebben in het leven. Het verzorgt een bepaald perspectief. Betekenis in het leven zorgt ook dat je in je kracht komt te staan. Het helpt jou perspectief te creëren waardoor het minder gemakkelijk zal zijn om door een ander of door een situatie geleefd te worden. Je weet waarvoor je gaat en waarvoor je staat. Dit is een uitdrukking van bewustzijn en kracht.

“We hebben de neiging te denken dat wat we doen niet zo belangrijk is”

Aspecten

Een zinvol of betekenisvol leven heeft bepaalde componenten. Die hebben we nodig om datgene wat we willen bereiken tot stand te brengen en te behouden. Een betekenisvol leven is een motiverende factor. Het is een samenvatting van je doelen, waarden en aspiraties. Een leven zonder betekenis is net als een schip zonder roer. Betekenis schenkt stabiliteit en richtlijn. Het houdt je op pad. Aan een betekenisvol leven is een cognitieve component verbonden. Dat is begrip. Er komt een moment waarbij men zich bewust wordt van alles om zich heen, wat men doet en hoe het past in de totaliteit der dingen. Je moet zelfbewustzijn creëren om je rol te begrijpen en actief deel te kunnen nemen aan de totaliteit. Vaak zijn we ons niet bewust hoe we bijdragen aan het grotere geheel. We hebben de neiging te denken dat wat we doen niet zo belangrijk is. Door zelfbewust te zijn en begrip te hanteren kan je zien hoe essentieel je bent voor het grotere geheel. Er is ook een gedragscomponent en dat is ”verantwoordelijkheid”. Dit staat voor het doen van de juiste dingen. Men handelt op een consistente manier. Je handelt volgens je normen en waarden en je neemt verantwoordelijkheid voor je acties en beslissingen. Een zinvol leven heeft ook een emotioneel of affectief component en dat is “genot”. Tot in hoeverre geniet je van het leven dat je leidt? Sta in contact met wat je blij maakt. Realiseer wat voor jou belangrijk is. Kies ook daarvoor; en verbind je ermee. Zoek het in alles wat je doet.

Reflecteren

Een zinvol leven houdt in dat je de keuzes die je maakt laat afhangen van de bijdrage die het levert aan een ander of aan het grotere geheel. Dat reikt verder en dieper dan zelf krijgen wat je wilt. Een betekenisvol leven betekent wel dat je voelt dat wat je doet je leven verrijkt. Het geeft je leven zin. Hiervoor is het belangrijk dat we continu reflecteren op ons heden verleden en toekomst. Je zorgt eigenlijk voor jezelf dat je een bepaald inzicht krijgt in de samenhang der dingen. Je bent continu bezig met vormgeven van het leven. Je kijkt naar wat voor jou belangrijk is en daar streef je naar. Soms moeten we doelen stellen en uitdagingen aangaan. Doe een stap uit je comfortzone om hogerop te komen.

“Op het moment dat je volgens je normen en waarden gaat leven heb je stabiliteit en rust”

Vergankelijk

Je normen en waarden zijn bepalend voor je gedrag. Om een zinvol bestaan te creëren moet je beginnen aan je normen en waardenstelsel. Wat zijn je normen en waarden? Kijk voor jezelf welke de regels zijn die je leven begeleiden. Let op, wat werkelijk belangrijk voor jou is. Stop even en kijk waar je leven om draait. Zijn het om aardse en materiële zaken of is het om je normen en waarden? Om in een betekenisvol leven te staan, moeten je normen en waarden 100% congruent zijn met de doelen waar je naar streeft. Als dit niet zo is, loop je risico jezelf in de weg te lopen. Alles moet op een lijn zijn. Dissociatie ontstaat op het moment dat onze normen en waarden niet congruent zijn met het leven dat we leiden. Normen en waarden zijn stabiel en veranderen niet. Aardse en materiële zaken veranderen continu en zijn niet stabiel. Dit zorgt dat ze vergankelijk zijn. Vandaag heb je ze en morgen misschien niet meer. Doordat ze vergankelijk zijn heb je de tendens in angst en stress te gaan leven. Op het moment dat je volgens je normen en waarden gaat leven heb je stabiliteit en rust. 

Integer zijn

Een ander aspect is integer zijn. Luister naar jezelf en blijf bij jezelf. Ga voor wat voor jou belangrijk is. Vaak weten we heel goed wat we moeten doen. Wegens angst voor afwijzing doen we niet wat we moeten doen. Door integer te zijn kunnen we de oproep “ the calling” opvangen en erop reageren. Iedereen heeft een roeping. Het hoeft niet iets groots te zijn. Soms is het heel simpel maar draagt zeker bij aan de totaliteit. We dragen een heleboel wijsheid in ons. Ons handboek voor het leven is in ons geïnstalleerd. Maar wegens socialisatie vergeten we steeds ons eigen handboek te raadplegen. We luisteren makkelijker naar een ander dan naar onszelf. Luister naar je innerlijk. Wat wordt er vanuit je binnenste gevraagd. We hebben allemaal een missie… Ontdek je talenten en maak er maximaal gebruik van. Geef wat van jou is om te geven. Om een zinvol bestaan te hebben moet je kunnen geven. Dat geven ontstaat op het moment dat je je talenten en gaven ontdekt en er goed gebruik van maakt. Als je je talenten en gaven ten dienste van de ander inzet, creëer je flow en voorspoed. Geef wat van jou is om te geven!

Centaurians Personal Training and Development bureau
Tel: 5405953
Email: remyde_haas@yahoo.com
Blog: remydehaas.blogspot.com

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer