Selecteer Pagina

Rechten van het kind… een grote farce!

Rechten van het kind… een grote farce!

De laatste tijd heb ik steeds de liefdevolle en goedbedoelde voordrachten en discussies gevolgd over de rechten van het kind, vastgelegd in het “INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND”. Met de hand op het hart beloven wij allemaal om ‘het kind’ te beschermen tegen zoveel slechte dingen die het kind kan tegenkomen op het levenspad. Prachtig toch? Jazeker! In theorie, zo netjes op papier, dat gaat wel, maar in de praktijk zijn WIJ toch zulke GROTE HUICHELAARS! Dagelijks FALEN wij als ouders, opvoeders en VOORAL DE OVERHEID omdat we op het ‘juiste’ moment de andere kant opkijken.

Zoek het Verdrag op en lees het eens door en wees VERVOLGENS EERLIJK voor jezelf en voor het kind dat daar naar je glimlacht in het volste vertrouwen dat JIJ hem/haar zal beschermen en bijstaan. In artikel 24 staat: Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden. Extra aandacht is er voor de vermindering van baby- en kindersterfte,
Eerstelijnsgezondheidszorg, voldoende voedsel en schoon drinkwater, zorg voor moeders voor en na de bevalling en voor voorlichting over gezondheid, voeding, borstvoeding en hygiëne. De overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, worden afgeschaft. Ha, die laatste zin is toch zo een mooie: “De overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, worden afgeschaft.” Vanaf 1962 wordt het gif Fluoride aan het water toegevoegd.

In 2006 werd het toevoegen van een substantie dat niets met “kwaliteit” van het drinkwater te maken heeft, ZONDER UW EN MIJN toestemming, aan een Landsverordening gekoppeld en daarmee werden/worden uw rechten (Rechten van de Mens) geschaad, onze Staatsregeling geschonden, en het vonnis van de Hoge Raad 23 juni 1973 vertrapt. Deze handeling is door verschillende experts beoordeeld en veroordeeld: Een rechter heeft in augustus 2013 een halve pagina hierover gepubliceerd in de krant en de regering gewezen op het onterecht handelen; een advocaat heeft in een voordracht op 22 januari 2014 aangegeven dat er sprake is van schending van al het bovenstaande; de grootste expert in het Koninkrijk der Nederlanden dokter Hans Moolenburgh heeft in een tv-programma gezegd “als op Curaçao nog steeds fluoride aan het drinkwater toegevoegd wordt, dan zijn jullie daar FOUT BEZIG!”; werelds’ grootste fluoride deskundige Professor Paul Connett heeft in de internationale pers aangegeven hoe fout we bezig zijn op Curaçao; de WHO heeft een leidraad en eisen vastgesteld; Harvard University heeft onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van fluoride op de hersenen van KINDEREN;
Kent University heeft onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van fluoride op de schildklier, hormonen en andere organen in het lichaam; op ELKE TUBE TANDPASTA staat hoe ernstig uw kind geschaad kan worden door fluoride….. EN NOG doen we er lekker NIETS aan. 

Ja, we PRETENDEREN dat we ‘het KIND” beschermen en we staan te grienen als ons kindje ziek is en gaan tevreden huiswaarts met een ‘nepdiagnose’ maar de waarheid: FLUORIDE VERGIFTIGING ….daar praten we niet over. Er is immers gelukkig nog nooit, NOOIT, NIMMER NOOIT een kind overleden aan fluoride vergiftiging…… wel aan hersenafwijkingen, epilepsie, wiegendood, nierfalen, kanker, hartklachten, leveraandoeningen, auto-immuunziekten, bloedafwijkingen en…. ONBEKENDE OORZAAK! Het wordt nu echt hoog tijd om eerlijk en oprecht onze kinderen te beschermen. Vooralsnog zijn de Rechten van het Kind maar een grote farce!

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer