Selecteer Pagina

Alzheimer is Hersendiabetes type 3

Alzheimer is Hersendiabetes type 3

Op Curaçao is waarschijnlijk 10% van de bevolking diabeet; dat betekent dat ongeveer 15.000 mensen een hoog bloedsuikergehalte hebben. Elk jaar wordt op 14 november de Wereld Diabetes dag “gevierd”. De belangrijkste oorzaak die voor dit fenomeen gegeven wordt is de vergrijzing van het eiland. Dat is volgens de deskundigen een logisch gevolg doordat er een toename van diabetes type II wordt geregistreerd.

Bovendien wordt er een toename in het aantal amputaties wegens te laat behandelde wonden op het eiland geregistreerd, een typisch kernmerk en gevolg van de ziekte. Daarnaast zorgen overgewicht en een slechte levensstijl voor een massale toename van het aantal diabetici. Slechte voeding, te weinig beweging en overgewicht vormen een vruchtbare bodem voor suikerziekte. Een verzameling van (veronder)stellingen die volgens de natuurgeneeskundige hulpverleners onjuist is.

Alzheimer

Naast diabetes zien wij ook dat het aantal patiënten met dementie en Alzheimer gestaag toeneemt. Geschat wordt dat Curaçao ongeveer 9000 personen kent die aan een of andere vorm van dementie lijden. Ongeveer 70% daarvan heeft Alzheimer. Vooralsnog is men er in de Westerse geneeswijze (allopathie) niet in geslaagd met zekerheid de oorzaken van Alzheimer te achterhalen. Wel worden enkele risicofactoren genoemd, waaronder: leeftijd, familiale voorgeschiedenis van mongolisme, schedeltrauma’s en erfelijkheid (als één of ander familielid leed aan de ziekte van Alzheimer). Lange tijd werd gedacht dat aderverkalking in de hersenen de belangrijkste oorzaak was van Alzheimer, maar inmiddels is gebleken dat dit niet direct met de ziekte te maken heeft. Ook Alzheimer heeft een dag, 21 september, waarop op een positieve manier aandacht gevraagd en besteed wordt aan deze aandoening.

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het geestelijk functioneren en uiteindelijk ook het lichamelijk functioneren achteruit gaat. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer komt bij 60-70% van de dementerende mensen voor.

Suiker 

Er zijn verschillende soorten diabetes, suikerziekte. De bekendste zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. Nieuwe inzichten op het gebied van Alzheimer en diabetes tonen aan dat deze twee ziekten sterk met elkaar in verband staan. Ze hebben dezelfde oorzaak, namelijk een overdaad aan koolhydraten ofwel suiker. Onderzoeker Suzanne de la Monte kwam er toevallig achter dat een insulinetekort van cruciaal belang is bij het ontstaan van Alzheimer. Ze deed eigenlijk onderzoek naar de hersenen van alcoholisten maar haar onderzoeksmethode zette haar op het spoor van de meest waarschijnlijke oorzaak van Alzheimer tot nu toe: suiker.

Suzanne de la Monte is onderzoeker in het ‘Rhode Island hospital’. Ze onderzocht de werking van alcoholisme op de hersenen. In onze hersenen zitten insulinereceptoren en het was reeds bekend dat alcohol een verstoring van de insulinereceptoren met zich meebrengt. Voor haar onderzoek gebruikte De la Monte ratten. Ze liet de ratten een standaard geheugentest doen. Bij deze test moesten ratten een platform vinden. Dit platform is bekend terrein, zij het dat het in de test onder water ligt en de ratten het zwemmend moeten vinden. Voor gezonde ratten is dat geen probleem. Maar ratten waarvan de insulinereceptoren in de hersenen geblokkeerd waren, lukte het niet meer om het platform te vinden. Ze waren ´hun geheugen kwijt´. Dat zetten de la Monte op het spoor van een onderzoek naar Alzheimer.

Insulinereceptoren 

Alzheimerpatiënten krijgen in de loop van hun ziekte te maken met een afname van het aantal insulinereceptoren. Als Alzheimer het meest ernstige stadium heeft betreden kan het aantal insulinereceptoren zijn gedaald tot 20% van het normale aantal. Hierdoor worden hersencellen insulineresistent en kunnen ze niet meer hun normale cel-metabolisme uitvoeren. Dat heeft tot gevolg dat de hersencellen afsterven.
Een ontdekking van Suzanne de la Monte is dat insuline niet alleen in de alvleesklier maar ook in de hersenen wordt aangemaakt.
Insuline is belangrijk voor de signaaloverdracht. Vroeger dachten wetenschappers dat het hormoon insuline alleen belangrijk was om suikers om te zetten in vetten maar dat is een te beperkte opvatting gebleken. In dit verband is het goed om op te merken dat mensen die suikerziekte of diabetes mellitus type 2 voor hun 65e hebben opgelopen, een tweemaal hogere kans hebben op diabetes type 3, zoals Alzheimer zou kunnen worden genoemd. Alzheimer is volgens de hypothese van Suzanne de la Monte een ´hersendiabetes´.

Alzheimer wereldwijd gezien

In Nederland leiden zo´n 200.000 mensen aan Alzheimer. Dat is een groeiend aantal. De babyboomers, de mensen die eind jaren 40 en begin jaren 50 van de 20e eeuw zijn geboren, worden steeds ouder. Daardoor krijgt de gehele Nederlandse samenleving te kampen met een grote groep mensen die leiden aan Alzheimer. Wereldwijd gezien zijn de verwachtingen niet rooskleurig. Het aantal patiënten die lijden aan dementie zal in 20 jaar verdubbelen. Volgens de wetenschappers lijden momenteel 24,3 miljoen mensen aan deze ziekte; in 2020 zal dat aantal 42 miljoen zijn, en in 2040 zal oplopen tot 81 miljoen. Het rapport werd opgesteld door Britse wetenschappers van de Internationale Organisatie voor de studie van de ziekte van Alzheimer.

Familiair 

Bij de ziekte van Alzheimer functioneren bepaalde delen van de hersenen niet meer. De klachten werden tot enkele jaren geleden meestal gezien bij ouderen na het 70e levensjaar; de laatste jaren wordt de aandoening steeds vaker gezien bij mensen op jongere leeftijd. De ziekte van Alzheimer begint met alleen denk- en geheugenstoornissen die geleidelijk aan steeds erger worden. 
Ook bij Alzheimer spreekt de westerse geneeswijze over een familiare vorm die inhoudt dat men er van uitgaat dat de kans vergroot wordt als bij meerdere mensen in dezelfde familie Alzheimer of dementie voorkomt. Gelukkig is dat volgens de inzichten in de natuurgeneeswijze niet juist. Zoals bij elke ziekte het geval is moet gezocht worden naar de oorzaak. ‘Familiair’ zegt overigens niets over de oorzaak: het hoeft niet per se te betekenen dat erfelijke factoren een rol spelen. Het kan ook zo zijn dat verschillende familieleden aan dezelfde omgevingsfactoren (luchtvervuiling, insecticide) zijn blootgesteld. Ook moeten we rekening houden met het feit dat verschillende familieleden zich mogelijk met dezelfde schadelijke voedingsmiddelen hebben gevoed en daarom dezelfde klachten vertonen. U kunt daarom VANDAAG veranderingen aan brengen door bepaalde producten, metalen en chemicaliën te vermijden en tegelijkertijd bepaalde voedingsstoffen in te nemen of de inname te verhogen:

Aluminium 

Steeds weer worden de resultaten van nieuwe onderzoeken gepubliceerd die weer tegengesproken worden in een ander onderzoek. Een duidelijke rode draad is wel te zien; de oorzaak is mogelijk te vinden in het gebruik van zware metalen zoals aluminium, koper en lood. Er komt steeds meer bewijs dat aluminium zich in de zenuwcellen kan ophopen.

Aluminium kan voorkomen in: 
Snoepgoed (E173) 
Tandpasta 
Aftershave 
Deodorant 
Cosmetica 
Mond en gorgelwater 
Folie (maar ook aluminium ovenbakken)
Pannen, bestek, bekertjes 
Blikjes frisdrank

Koper 

De belangrijkste bronnen van koper zijn de mineralen azuriet, malachiet en borniet. Deze worden in grote hoeveelheden in ruime mate in de aardkorst aangetroffen. Koper is belangrijk voor mensen, dieren en hogere planten, maar uiteraard niet in grote hoeveelheden. Teveel koper in het lichaam veroorzaakt klachten. Veel enzymen bevatten koper en het metaal is van essentieel belang voor het transport van zuurstof. Mensen die in huizen wonen met koperen (water)leidingen, worden blootgesteld aan hogere concentraties koper dan de meeste mensen, omdat koper door verwering van de leidingen in het water terecht komt. Lange-termijn blootstelling aan koper kan irritatie veroorzaken aan de neus, mond en ogen en tot hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, overgeven en diarree leiden. Verder ontstaat er bij hoge inname schade aan de nieren en lever en kan het zelfs tot de dood leiden.

Lood 

Lood is een uiterst giftig element. Zelfs in minieme hoeveelheden kan lood ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. In grote hoeveelheden is lood zelfs fataal. Vooral in landen met veel luchtvervuiling (grote steden met veel verkeer en uitlaatgassen) is het loodgehalte in de lucht hoog. Het ingeademde lood is het gevaarlijkst, want daarvan wordt 40% geabsorbeerd, tegen 5% van wat via de spijsvertering binnenkomt. Het tast het zenuwstelsel en de hersenen aan met onder andere de ziekte van Alzheimer als gevolg.

De belangrijkste bronnen van lood: 
Industriële uitstoot 
Sigarettenrook 
Geglazuurd aardewerk 
Loden waterleidingen 
Bewerkt orgaanvlees

Voeding

Niet alleen het onderzoek van Suzanne de la Monte maar ook allerlei andere onderzoeken wijzen in de richting van voeding als belangrijkste factor in het krijgen van Alzheimer. De drug ‘suiker’, geraffineerde bloem en witmeelproducten kunnen samen met transvetten en nitraten zorgen voor Alzheimer, zo is de angstwekkende conclusie van Suzanne de la Monte. Dit is angstwekkend omdat we vrijwel allemaal deze voedingsstoffen eten. Nitraten komen in ons voedsel omdat boeren pesticiden gebruiken. Nitraten zitten verder veel in bewerkt vlees. Alle bakolie uit de supermarkt is transvet. Wit meel zit in de meerderheid van supermarktproducten. Datzelfde geldt voor suiker.
Gebruik meer biologische groenten en fruit, gefermenteerde sojaproducten zoals tempé, miso, en biologische oliën, biologisch brood, biologische kokosolie, roomboter (vanwege het vitamine D, E en K-gehalte), bosbessen, olijfolie voor salades, groenten zoals kale (boerenkool), lente-ui, spruitjes en asperges omdat hier veel vitamine K in zit, wat goed is tegen Alzheimer.

Er zijn ook planten met een grote geneeskracht die direct positief kunnen werken voor mensen met Alzheimer: 
Geelwortel, ginseng en wolfsklauw. Van deze geneeskrachtige planten is wetenschappelijk aangetoond dat ze helpen bij Alzheimer. Geelwortel of kurkuma is een ontstekingsremmend middel. Het remt de vorming van amyloïde-eiwitten. Amyloïde zet zich als een plaque af in de hersenen. Het is één van de kenmerken van Alzheimer. Daarnaast helpt deze voeding macrofagen bij het opruimen van schadelijke eiwitten. Wanneer schadelijke eiwitten samenklonteren kunnen ze een plak vormen. Uit onderzoek op ratten is aangetoond dat als ratten geelwortel krijgen hun geheugen beter wordt. Een extra voordeel van kurkuma is dat het zware metalen zoals kwik, die de kans op Alzheimer vergroten, kan cheleren en uit het lichaam voeren.

Ginseng
Ginseng wordt al eeuwenlang gebruikt om het geheugen te verbeteren. Het is een medicijn uit de Chinese traditionele geneeskunde. Net als geelwortel kan het amyloídeplaques verwijderen en schadelijke eiwitten opruimen.

Wolfsklauw
Wolfsklauw heet in het Latijn Huperzia serrata. Dit middel beschermt de mitochondrién van de hersenen tegen de schade die wordt veroorzaakt door plaque van beta-amyloïde. Alzheimerpatiënten die deze plant of het supplement dat eruit verkregen wordt, huperzine A gebruiken, vertonen sterke verbeteringen.

L-carnitine
Dit natuurlijke aminozuur heeft een antioxidatieve werking en zit in zuivelproducten en vlees. Het speelt een essentiële rol bij de energieproductie uit vet in de mitochondriën, de energiecentrales van onze cellen. Bij proefdieren helpen supplementen met L-carnitine de schadelijke bèta-amyloïdeiwitten uit de plaques af te breken en snel uit het lichaam te verwijderen.

Vitamine E
Bij patiënten met lichte tot matige alzheimer die dagelijks 2000 IU (1340 mg) vitamine E gebruikten, verliep de cognitieve achteruitgang bijna 20 procent langzamer dan bij patiënten die een placebo kregen, aldus een recent onderzoek onder 613 patiënten.

Ginseng
De wortel van Panax ginseng wordt in de Chinese geneeskunde gebruikt om de hersenen te stimuleren. Ginseng remt echter ook de vorming van bèta-amyloïdplaques en helpt het lichaam deze eiwitten te verwijderen. Het kruid blijkt zowel bij mensen als dieren goed te werken tegen geheugenproblemen en andere cognitieve stoornissen die vaak bij alzheimer optreden.

DHEA
Het bijnierschorshormoon dehydro-epiandrosteron (DHEA) is het natuurlijke antistresshormoon van het lichaam en wordt aangemaakt als reactie op het stresshormoon cortisol. Een hoog cortisolgehalte veroorzaakt op zijn beurt veranderingen in de hippocampus, een belangrijk hersengebied voor het geheugen. Naarmate we ouder worden, daalt het DHEA-gehalte sterk; als er weinig DHEA is ten opzichte van cortisol, dan geeft dat een verhoogd risico op alzheimer. 

Het gevaar van nitraat
De stof die De la Monte haar ratten inspoot, waardoor ze een acuut insulinetekort kregen, was een nitrosamine, een stof die via nitriet uit nitraat kan ontstaan. De dieren kregen onmiddellijk cognitieve problemen en het acetylcholinegehalte (tussenstof van de hersenzenuwen) in hun hersenen raakte verstoord. 

Nitriet en nitraat worden als conserveermiddelen en kleur- en smaakstoffen gebruikt in voedingsmiddelen zoals spek, worst, gerookte ham, bewerkte kaasproducten en zelfs bier. Ook kunstmest bevat veel toegevoegde nitraten, die door voedselgewassen als granen, fruit en groente via de bodem worden opgenomen. Als voedsel bij hoge temperaturen wordt bereid, dan wordt nitraat omgezet in nitriet, dat vervolgens in het lichaam wordt omgezet in nitrosamines. 

Laat u testen op zware metalen. Als uw waardes te hoog zijn, ontgift dan met Chlorella en Spirulina, eet dagelijks koriander of onderga chelatietherapie. Zware metalen en een hoge kwikwaarde spelen namelijk een rol bij dementie.

Supplementen met gunstig effect om Alzheimer te vermijden:

 • Visolie: eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA),
 • Vitamine B-complex (met vitamine B12, B6 en foliumzuur),
 • Vitamine D,
 • Co-enzym Q10 (liefst in de vorm van ubiquinol),
 • Magnesium (magnesiumcitraat)Groenethee-extract,
 • Resveratrol,
 • Liponzuur,
 • Fosfatidylserine, 
 • N-acetylcysteïne (NAC),
 • Druivenpitextract,
 • Ginkgo biloba,
 • Epigallocatechinegallaat (EGCG), 
 • Vinpocetine.

Voedingsmaatregelen zouden wel eens beter kunnen werken dan welk farmaceutisch wondermiddel dan ook.

Wat bij alzheimer in de hersenen gebeurt, is hetzelfde als wat bij diabetes in de rest van het lichaam gebeurt.

Alzheimer is mogelijk een derde vorm van diabetes, die specifiek inwerkt op de hersenen: ‘hersendiabetes’.

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer