Selecteer Pagina

LONGKANKER: MEER HOOP MET SAMENTO EN NONI

LONGKANKER:       MEER HOOP MET SAMENTO EN NONI

W.Lee Cowden, M.D.
Cancer Fix Magazine, Singapore, Februari 2005.

Longkanker is wereldwijd, de vooraanstaande type kanker, bij zowel mannen als vrouwen boven de 34 jaar, met meer invaliditeit en sterfgevallen dan andere kanker types.Er zijn twee grote types longkanker: een kleine cel longkanker en een niet-kleine cel longkanker, zogeheten naar de manier, waarop zij te zien zijn onder een microscoop. Deze twee types longkanker groeien en verspreiden zich, op verschillende manieren en worden ook op verschillende manieren behandeld met conventionele medicijnen.

Kleine cel longkanker neemt, min of meer 20% van de gevallen, voor zijn rekening en staat in nauw verband met roken, groeit snel en verspreidt zich heel vroeg onder de verschillende organen.
Daarom verkiezen doktoren vaak dit type longkanker te bestrijden met chemotherapie, in combinatie met bestralingstherapie, alvorens over te gaan op operatie.
De Niet-kleine cel longkanker, de meest voorkomende type longkanker, wordt gewoonlijk toegeschreven aan een langere periode van roken, passief roken, of zich blootstellen aan “radon”, een zwaar radio-actief gas-element. Er zijn drie types Niet Kleine Cel Longkanker, genaamd naar de type cel, die in het gezwel wordt gevonden:
Schubbige cellen Carcinoma, Adeno carcinoma en Lymfatische carcinoma.
Deze drie types zijn samen gegroepeerd, omdat zij zich op dezelfde manier gedragen en op een andere wijze op behandeling reageren dan Kleine cel Longkanker.

Deze primaire longkankers moeten onderscheiden worden van de verschillende kankers, die elders in het lichaam ontstaan en zich in de longen, borst, darmen, nieren, eierstok en prostaat verspreiden. Deze kankers worden gewoonlijk op dezelfde manier behandeld als de begin-kanker.

Het roken van sigaretten is voor meer dan 90%, de oorzaak van longkanker. Hoe meer sigaretten men rookt en hoe langer, des te groter is het risico. Dit vermindert echter geleidelijk aan, als men eenmaal stopt met roken. Sigarettenrook bevat een aantal vergiftige chemicalien, die de verschillende genen binnen de cellen beschadigen.
Deze genen zijn verantwoordelijk voor de normale groei en afsterven van de cellen.
Het resultaat is een ongeordende groei van de cellen, die tot de formatie van kanker-gezwellen leidt.Verscheidene milieuverontreinigende stoffen, (inclusief arsenicum, asbest, beryllium, chromium, nikkel, radongas, in de landbouw gebruikte schimmel- en onkruidbestrijdingsmiddelen)  kunnen ook de oorzaak zijn van longkanker.
Sommige mensen kunnen ook een erfelijke aanleg hebben voor longkanker.

Tegenwoordig denkt men, dat longkanker zich ontwikkelt door de beschadiging van DNA-cellen, door het activeren van onco-genen, inactiveren van tumor onderdrukkende genen, stimulatie van cel-profilatie door groei-factoren, deregulatie van cel-cyclus en/of een aangetaste immuunsysteem functie.

In de conventionele medicijnenwereld wordt longkanker doorgaans behandeld met operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie van deze modaliteiten. Dit hangt weer af van de type en de stadium van de ziekte. Er zijn ook een paar nieuwe geneesmethodes, die tegenwoordig in klinische testen worden toegepast: een operatie, waarbij de tumor wordt bevroren en deze afsterft, een fotodynamische therapie, die een bepaald soort licht gebruikt, dat een speciaal chemisch produkt activeert om de kankercellen te doden, een “laser”therapie, die een smalle lichtstraal gebruikt om de kankercellen te doden en gloeiende radiofrequentie, waarin een draad, die in de tumor wordt geplaatst, radiogolven afgeeft, die de tumor verhitten en de dood van de kankercellen ten gevolge hebben.

 Sommige natuurprodukten met een breed spectrum immuun-modulatieve eigenschappen, t.w. anti-tumor, anti-ontsteking en anti-infectie, kunnen behulpzaam zijn aan conventionele behandelingen als toegevoegde therapie, door de bijwerkingen van bestraling en/of chemotherapie te verlichten, door de ernstige klinische symptomen te bedwingen en de kwaliteit van het leven te bevorderen en soms zelfs het leven van de patient te verlengen.Twee van zulke natuurprodukten zijn Samento (Pentacyclic Oxindole Alkaloid Chemotype Uncaria Tomentosa) en Noni (Morinda Citrifolia) geconcentreerde vruchtensap, die een lange historie hebben, als traditioneel volksmedicijn voor vele gezondheidsproblemen, inclusief kanker. In de laatste tien jaren, hebben Samento en Noni in klinische praktijken en met dieren in laboratoria, bewezen anti-kanker activiteiten te bezitten. 

 In de “Lechitel Health Center” in Bulgarije, waar Samento werd meegenomen in een integrale behandelingsprotocol van meer dan 100 patienten met longkanker, laten klinische data positieve resultaten zien, door Samento te gebruiken als een toegevoegd therapie bij conventionele behandelingen (operatie, chemo- en bestralingstherapie).
In ernstige gevallen, laat een gebruik van Samento voor 1 a 2 maanden, in het begin, voor de andere therapien, een verbetering van de conditie van de patienten zien, met een kleiner begintumor, ingekapselde metastases en het mogelijk maken van de nodige daaropvolgende chemo-, bestralingstherapie of operatie.
Wanneer patienten Samento gebruikten samen met chemotherapie, voelden zij zich sterker, hadden geen of bijna geen bijwerkingseffecten.(misselijkheid, overgeven, zwakte, haaruitval) en hun witte en rode bloedcellen namen in mindere mate af of bleven normaal. Het gebruik van Samento, na een operatie, hielp de patienten sneller beter worden. In de beginfase van kanker, liet het gebruik van Samento in een volle therapeutische dosis gedurende 6 tot 18 maanden, positieve resultaten zien bij jonge mannen, die actieve rokers waren en die iedere vorm van conventionele behandeling hadden geweigerd. Het gebruik van Samento op lang termijn (een jaar of 4), als  onderhoud therapie verbeterde hun algehele welzijn, functionaliteit en kwaliteit van het leven. Bovendien zorgde het voor een verlenging ervan.
Professor Henk Oswald, uit Amsterdam, Nederland, rapporteerde ook, dat het gebruik van Samento, samen met chemotherapie zeer voordelig bleek voor kankerpatienten, door de bijwerkingen te verlichten en de effectiviteit te vergroten.

Laboratorisch onderzoek gegevens laten zien, dat de biologisch actieve stoffen in Samento (Pentacyclic oxindole Alkaloids, glycosides, polysaccharides, sterols) op een indirecte manier de groei van tumoren kan tegenwerken, door de productie en de functionele activiteit te bevorderen van kankerbestrijdende immuuncellen (macrophages, natural killer cells en T-cells) en door verschillende “cytokines” en groeifactoren te balanceren, alsmede door het repareren van chemisch geinduceerde schade aan DNA-cellen.

Neil Solomon, M.D., Ph.D. introduceerde in zijn boek “Noni: Nature’s Amazing Healer” (1998), klinische gegevens van meer dan 40 doktoren en andere gezondheidsbeoefenaars, die informatie bijeenbrachten van patienten, die Noni gebruikten, voor veschillende problemen. Van 847 patienten met longkanker, die Noni gebruikten, werd een vermindering van klinische symptomen in 67% van de gevallen geregistreerd. Noni’s vruchtensap had geen negatieve reactie, kon ingenomen worden samen met andere medicamenten en zorgde in sommige gevallen zelfs voor een meer efficiente werking en dientengevolge voor een verlaging van de dosis van deze medicamenten.

Met experimenten op dieren in laboratoria, demonstreerde Noni vruchtensap anti-tumor activiteit op “Lewis” longcarcinoma bij muizen. Zij is niet vergiftig in cel-culturen, maar kan op een indirecte manier kankercellen doden, via activering van de bij het immuun systeem betrokken “macrophages, natural killer cells” en “T cells”. Ook was zij in staat een vroegere dood van de kankercellen te bewerkstelligen en de groei van de bloedvaten van het gezwel te remmen. Noni sap bezit antioxidante stoffen, die de kankerontwikkeling in de beginfase kunnen voorkomen. Binnen een week, na een dagelijks gebruik van een voorgeschreven dosis, verminderde de Noni-sap chemische carcinogeen – “DNA adduct” formatie in zowel de celcultuur als in mannelijke muizen met 50% in de longen en met meer dan 80% in de lever en nieren.

Concluderend is te zien, dat het gebruik van Samento Extract en Noni Juice Concentrate als een toegevoegde therapie bij conventionele behandelingen, heilzaam is voor patienten met longkanker en mogelijk met andere soorten kanker. Zo’n integrale behandeling zal met zich meebrengen, een verbetering in de klinische condities van de patienten, een vergroting van de tumor-bewakingsfunctie van het immuunsysteem en de anti-tumor activiteiten, het verlichten van de bijwerkingen en verhoging van de effectiviteit van chemo- en bestralingstherapie, het verbeteren van de “Quality of Life” van de patienten en hen Meer Hoop Geven voor de toekomst.

 

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer