Selecteer Pagina

Dit is Abraham Hicks

Dit is Abraham Hicks

De werkelijkheid waar we allemaal naar verlangen

Door Oetie Basilio


In 1985 liet het Amerikaanse echtpaar Esther en Jerry Hicks zich overhalen en besloot te gaan mediteren. Zonder het nog te weten was dit het begin van een totaal onvoorziene wending in hun leven.
Na een maand dagelijks mediteren kreeg Esther tijdens haar meditatie ‘bezoek’ van een entiteit. Het voelde aan als een energetische stroom, een elektrische stroom die door haar lichaam ging. Alles hieraan was vreemd, onduidelijk en zelfs eng, maar na verloop van tijd, na diverse bezoeken, vele gesprekken en antwoorden op hun vele vragen, werd het duidelijk dat het ging om een zeer speciaal en bijzonder iets. Het was het begin van ‘Abraham Hicks’.  

 In de woorden van Abraham Hicks zelf zijn zij ‘niet-fysieke bewustzijn’ (non-physical consciousness), vibratie, energie van de bron (source energy) of in Esther’s woorden ‘oneindige intelligentie’ (infinite intelligence).
Esther brengt inmiddels al zo’n dertig jaar via workshops de leringen van Abraham Hicks op anderen over. In meditatieve staat ontvangt ze, zoals Abraham het zelf uitlegt, blokken van gedachten zonder dat ze zich daarvan bewust is, vergelijkbaar met radiosignalen. Esther vindt dan, ook op een onbewust niveau, de juiste woorden waar ze die gedachten mee kan interpreteren. 

Law of Attraction

Centraal in Abraham’s leringen staan vier zaken: 

  1. We zijn allen energetische en vibrerende wezens, en ook allen extensies van dezelfde energiebron; 
  2. We creëren met onze gedachten onze eigen werkelijkheid, oftewel de ‘Law of Attraction’ werkt zonder uitzondering; 
  3. We spelen met onze gedachten een zeer belangrijke rol in het steeds groter en groter worden van het universum; 
  4. Al onze (positieve) wensen staan klaar voor ons om ervaren te worden.

Alles is energie en alles vibreert. Dat is allang geen ‘woo-woo’ meer. We leven in een tijdperk waarin de leringen van Abraham Hicks helemaal niet zo vreemd zijn. We zijn energetische wezens die met onze gedachten vibraties uitstralen die middels de Law of Attraction onze persoonlijke ervaringen bepalen. Met alles waar we (lang genoeg) over denken krijgen we te maken. De Law of Attraction maakt hierbij geen onderscheid tussen positieve of negatieve gedachten. 
Maar we worden in onze wereld ook continu geconfronteerd met contrasten. We maken dingen mee die leiden tot de gedachten ‘dit wil ik wel’ en ‘dit wil ik niet’. Dat het universum steeds groter en groter aan het worden is, is inmiddels ook wetenschappelijk onderbouwd. Wat Abraham Hicks uitlegt is dat deze expansie plaatsvindt met elke positieve gedachte/ wens die we hebben. Het is dus helemaal de bedoeling dat we contrasten meemaken. Daaruit vloeien onze wensen voort en daarmee creëren we de wereld voor ons en voor toekomstige generaties. We zijn ‘co-creators’ van de wereld. Een enorme motivatie om positief te denken. 

Vortex

Er is echter nog iets gaande. Met elke positieve gedachte of wens die we hebben vullen we onze eigen persoonlijke ‘vortex’. Zeg maar onze eigen persoonlijke energetische kosmos waar onze ware ik, het non-fysieke gedeelte van onszelf, zich in bevindt. In deze vortex worden al onze positieve wensen omgezet in een vibrationele werkelijkheid. Wanneer wij, door ons gewoon lekker blij te voelen, beter gesynchroniseerd zijn met deze vortex, kunnen wij deze werkelijkheid ook beginnen te ervaren. Het is bijna totaal onmogelijk om hierin te geloven wanneer we helemaal gewend zijn te denken dat alles in dit leven alleen maar met bloed, zweet en tranen te behalen is. Dat het allemaal veel en veel simpeler (en leuker) kan zijn, en dat ‘the purpose of life is joy’, gaat nog vaak ons petje te boven. 
Als we gesynchroniseerd of verbonden willen zijn met onze vortex, moeten we al onze aandacht dus richten op positieve gedachten, gedachten die ons blij maken. Praten en denken over wat we willen. Blij zijn met wat we nu hebben en ons ook voelen alsof we alles wat we willen al hebben, want in feite is dat dus ook zo. De grote misstap die wij meestal maken is dat we blijven focussen op de huidige afwezigheid van hetgeen we willen en het niet-blije gevoel dat hiermee samengaat. Dit heeft twee gevolgen. Allereerst trek je via de Law of Attraction nog meer aan van wat je niet wilt, want wat je niet wilt is waar je steeds aan denkt. En ten tweede voelt je je niet blij, wat je verder verwijdert van jouw vortex. 
Dit denken en praten over al datgeen wat je eigenlijk niet wilt, wordt als ‘thoughts of resistance’ omschreven: Gedachten van weerstand. Ze zorgen ervoor dat er een contrast ontstaat tussen het leven zoals jij het ervaart, en de inhoud van je vortex. Dit contrast kan soms zo groot worden dat je lichaam middels lichamelijke of geestelijke ‘aandoeningen’ een balans probeert te vinden. Maar ook gewoon moeheid is een gevolg hiervan. 

Gedachten

We moeten dus leren om het pad van de minste weerstand te kiezen. Wat dit inhoudt? Ons ego opzij schuiven en een positieve bril opzetten. Voel je ‘happy’, dat is de basis van alles. Leer jezelf te focussen op gedachten die fijn aanvoelen, wat er ook om je heen gebeurt. Niet altijd makkelijk, maar naderhand wordt het een automatisme. Doe het stapje voor stapje. Meditatie en andere bezigheden en hobby’s die je gedachten tot rust te brengen helpen hier goed bij. Doe de dingen die je leuk vindt en die je blij maken. Leer jezelf aan om anders te denken. In plaats van te denken ‘het gaat me niet lukken om dat weer te doen’, zeggen ‘ik kijk ernaar uit om dat weer te doen’. De eerste zin zit vol weerstand, in de tweede zin is die weerstand eruit gehaald. Eigenlijk draait het niet zozeer om de woorden op zich, maar de woorden geven aan hoe iemand zich voelt, en daar gaat het om. Kijk zelf maar hoe je je voelt bij het lezen van de eerste zin en bij het lezen van de tweede. 

Onze emoties staan dus zeer centraal in dit alles. Hoe we ons voelen – en dat is een gevolg van hoe we denken – bepaalt de realiteit die we ervaren. Alles is dus zeer relatief, nog veel relatiever dan we denken. We helpen onszelf en de wereld niet door mee te gaan met alles wat niet goed is, want daarmee trekken we alleen maar meer en meer aan van wat niet goed is. Door positieve gedachten te hebben, door ons hart te volgen, door datgene te doen wat voor ons is, door steeds meer en meer gesynchroniseerd te zijn met onze vortex, zijn we pas in staat om een positieve en zelfs helende invloed te hebben op anderen en de wereld. En zonder dat we daar enige moeite voor hoeven te doen. Het draait dus allemaal om die verbondenheid met onze vortex en niet zozeer om wat we doen. Wat we doen volgt vanzelf. Het is eigenlijk allemaal oud nieuws of beter gezegd oude kennis. Kijk maar naar Peter Pan films: ‘Ga naar je fijne gedachten Peter en je zal in staat zijn om te vliegen’ (Go to your happy thought Peter, and you’ll be able to fly’).  

Weten 

Ook erg interessant is de manier waarop Abraham Hicks onze minder positieve emoties uitlegt. Het zijn graadmeters die ons aangeven dat en hoe ver we zijn afgeweken van onze vortex. Ons lichaam zit ingenieus in mekaar, dat wisten we al, maar dit gaat nog een stap verder. Wijk je af van positieve gedachten, dan zal je lichaam je dat meteen met een minder fijne emotie kenbaar maken: je voelt je nerveus, je bent ongeduldig, je geeft anderen de schuld, je voelt je onwaardig, of je stoot steeds weer die ene teen. De kunst is om dat als zodanig te herkennen. Je kan je gedachten dan weer aanpassen. Hoe meer je jezelf vult met positieve gedachten en hoe natuurlijker en automatischer het daardoor voor je wordt om positieve gedachten te hebben, hoe gevoeliger je zult worden voor minder positieve zaken. Hierdoor kun je de signalen van je lichaam ook beter en sneller interpreteren.

Niet alle emoties en de daarbij horende gedachten zijn in één stap aan te passen. Zo is er een hele ladder van emoties die we, soms met de nodige hulp, stap voor stap moeten doorlopen voordat we die blije staat kunnen bereiken. Van depressie, naar boosheid, naar angst, naar hoop, en uiteindelijk naar weten. 

Abraham Hicks vat alles samen in drie essentiële stappen: Naar aanleiding van wat we meemaken ontstaan onze wensen, oftewel onze vragen. Dat is stap 1: vragen. Om stap 2 hoeven we ons verder niet druk te maken, dat doet het universum. Stap 2 is namelijk het vibrationeel verwezenlijken van onze wensen in onze vortex. Maar stap 3 moeten we zelf doen: ons zodanig voelen dat we steeds meer en meer gesynchroniseerd raken met onze vortex zodat we onze wensen ook daadwerkelijk kunnen ervaren. 

Bronnen: 
Abraham Hicks films (compilaties van seminars):  
Co-creating at its best
Great Expectations
More than you see
Abraham Hicks video’s op YouTube (fragmenten van seminars over de meest uiteenlopende onderwerpen).

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer