Selecteer Pagina

Computerogen

Computerogen

De sterke stijging van het aantal mensen dat een bril nodig heeft, kan volgens de Duitse prof. dr. Elisabeth Noelle-Neumann mogelijk gedeeltelijk toegeschreven worden aan de toename van het werken achter een beeldscherm. In een onderzoek naar het gezichtsvermogen van de Duitser, vond zij dat terwijl in 1952 slechts een op de tien Duitsers een bril droeg, in 1993 meer dan de helft van de inwoners uit dit land een bril nodig had.
De toename van het werken met een beeldscherm vormt mogelijk een deel van de verklaring voor de toename van het aantal mensen dat een bril behoeft.
Gebleken is dat werknemers onder de 45 jaar die met een beeldscherm werken vaker een bril nodig hebben dan hun even oude arbeidsgenoten die niet achter een beeldscherm zitten. Opmerkelijk is ook dat in 1993, vergeleken bij 1989, voornamelijk de vrouwen die achter een beeldscherm zitten vaker een bril nodig hebben. Als verklaring hiervoor, vermoedt prof. Noelle-Neumann dat vrouwen in ver-gelijking met mannen meer tijd per dag achter het computerscherm doorbrengen. Gezien de gevonden toename van het aantal mensen met een slecht gezichtsvermogen, acht de wetenschapster het vooral voor autorijders van belang om hun ogen regelmatig te laten controleren. Gebleken is dat 43% van de autorijders zeker al zes jaar hun ogen niet heeft laten controleren. Om het aantal ongevallen door slecht zien te verlagen begint het ‘Kuratorium Gutes Sehen’ (KGS), die opdracht tot de studie gaf, met de actie ‘Goed zien, veilig aankomen’.

Bovenstaand artikel uit “Fit met Voeding” van het Ortho-Instituut te Baarn Nederland, laat je toch even realiseren dat het niet zo best moet zijn om constant achter een beeldscherm te werken. Er is nog geen melding gemaakt in de nieuwe medische encyclopedie van een nieuw ziektebeeld dat te maken heeft met het veel staren in een beeldscherm. Gegarandeerd zal dat niet al te lang meer duren. De benaming zal zoiets worden als: computeritis, computerogen, of (mijn voorkeur gaat uit naar) computerstress. Kinderen kregen vroeger een pop of een auto; bij financiële tekorten werd een kind aangespoord om zelf een pop te maken met behulp van een oude colafles en touw, een oude schoenen doos werd op inventieve wijze omgetoverd tot autootje. Tegenwoordig vinden we het normaal dat een kind een computerspelletje of gewoon een PC op zijn verlanglijstje heeft staan.

Men is er nog niet echt over uitgesproken of het nou goed of slecht is (voor kinderen) lang achter een beeldscherm te zitten. Het enige dat ik heb kunnen vinden daarover is het volgend niet veelzeggend onderzoek.
‘KINDEREN DIE VEEL ACHTER COMPUTER ZITTEN ZIJN VAKER AGRESSIEF’ uit ‘Fit met Voeding’ (nr.4, 1994)
Kinderen die veel achter de computer zitten vertonen opmerkelijk vaak agressief gedrag, althans vergeleken bij kinderen die veel, televisie kijken. Dit zei dr. Peter Greven op het artsencongres te Berlijn.
Met name met hun medescholieren en leraren hebben zij vaak problemen volgens de wetenschapper. Hoe het komt dat ‘computerfanaten’ vaker agressief gedrag vertonen, zei hij niet te weten. Volgens hem is het so wie so nog onduidelijk of de oorzaak bij het kind of bij de computer gezocht moet worden. Wel wees hij er op dat computerspelletjes een directe actie van het kind verlangen, hetgeen bij televisiekijken niet het geval is. De resultaten van zijn onderzoek vindt hij overigens geen reden om gezonde kinderen te verbieden met computerspelletjes te spelen.

De ogen

Veel mensen die bij hun dagelijkse werkzaamheden een beeldscherm gebruiken, klagen al snel over vermoeide, branderige ogen. De voornaamste oorzaak van vermoeide ogen is indroging van het traanvocht op de oogbol. Het oppervlak van de oogbol is gewoonlijk bedekt met een filmvormende laag traanvocht. Het traanvocht is opgebouwd uit lagen van lipiden- (eiwitten), water- en slijmhoudende componenten. Bij iedere knippering van het oog verspreidt het traanvocht zich over de oogbol.
Aan het Tokyo Dental College in China te Japan, onderzochten dr. K. Tsubota en dr. K. Nakamori de factoren die mogelijk verband houden met de verdeling van traanvocht over de oogbol. 

Aan het onderzoek namen 104 gezonde personen deel, waarvan de helft gedurende gemiddeld drie uur per dag met een computer werkte. Geen van deze personen had last van vermoeide ogen. Onder omstandigheden van gemiddeld 22,5 graden Celsius en 40% relatieve vochtigheid, werd de frequentie van oogknipperen en het geopende oogoppervlak onder verschillende proefomstandigheden gemeten. In ontspannen toestand bedroeg het gemiddelde aantal knipperingen van het oog 22 per minuut en het gemiddeld geopende oogoppervlak 2,2 cm, bij het lezen van een boek bedroegen de waarden respectievelijk 10 en 1,2 cm, en bij het kijken naar een tekst op het beeldscherm waren de waarden gemiddeld respectievelijk 7 en 2,3 cm.

 De voornaamste waarneming is dat werken aan een beeldscherm samengaat met het wijd geopend houden van de ogen en het vermindering van het oog knipperen. Dit leidt tot een verhoogde verdamping van het traanvocht, resulterend in droge ogen. Als maatregelen stellen de onderzoekers voor het beeldscherm lager op te stellen met het scherm schuin naar boven gericht. Andere maatregelen betreffen oogdruppels in de vorm van kunstmatig traanvocht en speciale brillen.
Behalve aan de ogen kunnen er ook door verkeerde houding tijdens het werken aan een computer klachten ontstaan. 

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer