Selecteer Pagina

De kracht van de krijger

De kracht van de krijger

Als trainer en coach heb je altijd van die workshops die je gewoon leuk vindt om te geven. Zo is de workshop “ De kracht van de krijger” een hele leuke workshop. Een workshop waarin je de mensen duidelijk ziet groeien en nieuwe dingen van zichzelf ziet ontdekken. In de loop der tijd heeft de krijger een negatief beeld gekregen doordat wij de krijger associëren met oorlog. De krijger is een krachtig wezen die zijn ego aan de kant heeft gezet en handelt vanuit een verlicht bestaan. De krijger is een archetype die in vele culturen bestaat. Het is het archetype die ons helpt om zonder angst, boosheid of agressie door het leven te gaan. Het helpt ons een eerbiedvol leven te leiden.

In vele inheemse culturen over de hele wereld, verbinden ze het proces van bekrachtigen met het mythische thema en het archetype van de krijger. Vele mannen en vrouwen in de geschiedenis die het pad van de krijger hebben bewandeld werden beschouwd als leiders, beschermers, avonturiers, en onderzoekers.
In onze westerse wereld, om een goede leider te worden, moet je de innerlijke krijger ontwikkelen. Iedereen heeft een innerlijke krijger. Door de principes van de innerlijke krijger in je leven tot manifestatie te brengen kan je de effecten ervan ervaren. 

Welke zijn de principes? 
1) De krijger laat zichzelf zien en neemt een positie in.
a. In de wereld van de krijger bestaan er 3 krachten. Deze zijn de kracht van Aanwezigheid, de kracht van Communicatie en de kracht van Positie. Iedereen bezit de kracht van aanwezigheid. Wij beïnvloeden onze omgeving door onze aanwezigheid. Dit is onze kracht om onszelf te laten zien en aanwezig te zijn. We zijn volledig aanwezig in het hier en nu. Met volle aandacht en energie. We maken ons hierdoor ook zichtbaar. We schuilen niet. We laten ons voelen en horen. De krijger is ook integer. Hij is daadkrachtig en neemt een positie in. Hij laat duidelijk zien waar en waarvoor hij staat. Hij is bereid om voor zichzelf en de ander op te komen.

2) Respect en eer voor alles tonen 
Eer is de capaciteit om respect te tonen voor een ander persoon. We worden eervol op het moment dat onze capaciteit om respect te tonen versterkt en gehanteerd worden. De krijger heeft de kracht om nogmaals te kijken. Hij kiest ervoor om niet te blijven hangen in een bepaalde gedachte of opinie. Hij reflecteert erover en neemt actie. De krijger kijkt eerlijk naar zichzelf als een geheel, en blijft niet vast zitten aan een onderdeel ervan. Hij durft eer te betonen aan zijn talenten en maakt gebruik van zijn capaciteiten. Door deze houding aan te nemen kunnen we open blijven naar onszelf toe en de mensen om ons heen. 

3) Oordeelkundige communicatie 
Wat ons vaak in het leven laat falen is dat we onze communicatie niet effectief hanteren. We blijven vaak steken in een gebrekkige communicatie. Een krachtige leider hanteert effectieve communicatie. Acties en woorden zijn consistent. Miscommunicatie ontstaat op het moment dat onze woorden en acties niet gelijk zijn. We zeggen iets maar handelen toch anders. In vele inheemse culturen beschouwen ze een zwakke relatie tussen woord en daad als een soort krachtsverlies. 

4) Grenzen aangeven 
Grenzen aangeven is heel belangrijk voor de krijger. Je grenzen ontstaan op het moment dat je voor je woorden en daden kan opkomen. Als er congruentie bestaat tussen je ja en je nee. Je ja en je nee geven aan wat je wel of niet bereid bent om te doen. Je moet altijd 100% achter je beslissingen staan. Door 100% achter je beslissingen te staan kan je effectief en kracht je energie projecteren en je doelen tot manifestatie te brengen. Krachtsverlies ontstaat op het moment dat je niet 100% je grenzen aangeeft. Vaak handelen we met tegenzin. Waarom? Kies ervoor om voor jezelf op te komen. Je mag nee zeggen als je hele wezen iets niet goed vindt. Je mag voor jezelf opkomen. 

5) Verantwoordelijk en gedisciplineerd
Alles wat we doen of laten in ons leven heeft consequenties. De krijger is bewust van het feit dat wat hij doet bepaalde resultaten met zich mee gaat brengen. Hij handelt ook bewust ernaar toe. Verantwoordelijkheid is onze kracht om aandacht te tonen aan wat werkelijk belangrijk is. Dus we zijn ons van alles bewust en we handelen met respect. De krijger is eigenaar van zijn acties. Hij staat 100% achter zijn acties. Discipline en verantwoordelijkheid zijn de tools van de krijger om eerbied te tonen aan structuur en functie. Dit voorkomt dat de krijger rigide wordt. Door discipline toont de krijger eer aan zijn eigen ritme en doen. Hij handelt effectief en zonder haast, in alle rust en bewust van het leven om hem heen. Dit maakt dat hij ook zijn creativiteit kan gebruiken. 

6) Juist gebruik van kracht 
Als onze ware zelf altijd tot uitdrukking komt wordt er gezegd dat we in onze volle kracht staan. We gebruiken dan volgens de inheemse volkeren “Ons Medicijn”. Kracht wordt vergeleken met het gebruik van energie of de bekrachtiging van onszelf of anderen. Als we onze kracht laten zien, kan niemand ons wijs maken wat wel of niet mogelijk voor ons is. We zijn vrij van alle zelf-verkleinende patronen. We zijn minder vatbaar voor het beeld van een ander van wat we wel of niet kunnen. Hoe komt dit? Iedereen bezit zijn eigen kracht. Volgens de verschillende inheemse volkeren bezit ieder persoon zijn eigen medicijn. Ze worden geboren met hun eigen kracht en originele medicijn. Geen mens wordt geboren met dezelfde uitdagingen en talenten. Als krijger moet je je kracht vanuit een verlichte manier gebruiken. Je handelt altijd vanuit liefde en wijsheid voor je medemens. Door onze kracht op de juiste manier te hanteren kunnen we anderen ook bekrachtigen. 

Activeer de innerlijke krijger

Hoe kan je je innerlijke krijger activeren? Elke dag doe je de volgende oefeningen:
1) Doe een staande meditatie. Wees je bewust van je ademhaling en aard jezelf. Voel de aarde onder je voeten. Wees aanwezig.
2) Hanteer en integreer de 7 principes in je leven.
3) Doe aan sport. Het liefst in de natuur.
4) Neem de tijd om te reflecteren en leer van je verleden. 
5) Kijk hoe je omgaat met onverwachte gebeurtenissen. 
6) Open jezelf voor begeleiding en inspiratie. 

Remy de Haas
Coach & Counsellor
Tel: 5405953 / email: remyde_haas@yahoo.com

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer