Selecteer Pagina

De ontwikkeling van de mens in 12 levensfasen

De ontwikkeling van de mens in 12 levensfasen

Heeft u enig idee hoe de mens zich ontwikkelt?

Door Ovilio Capriles

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe de mens zich door de jaren heen ontwikkelt? Wat zijn de belangrijkste factoren tijdens de ontwikkeling van de mens? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst een aantal systemen en/of theorieën onderzoeken.

De 12 Levensfasen

De ontwikkeling van het individu bestaat uit een serie kwantitatieve en kwalitatieve veranderingsprocessen met zowel een fysieke als een psychische functie. De mens verandert vanaf zijn verwekking tot aan zijn dood. In de oosterse landen hebben ze het over de ‘12 Levensfasen’. Nevenstaande figuur geeft een grafisch beeld van de 12 Levensfasen van het individu aan.

 

Levensfasen 1 tot en met 7

De eerste levensfase is de fase van bevruchting waar het individu tot verwekking wordt gebracht. In deze fase ben je je dan helemaal niet bewust van iets. Het proces van groeien gaat automatisch en snel. 

In de tweede levensfase begint de foetus te groeien. Dit gebeurt in fracties van seconden. De moeder moet in deze fase gezond voedsel eten om een gezond kind ter wereld te brengen. Al heel snel gaan de hersenen zich ontwikkelen en begint het kind in de baarmoeder te bewegen.

Negen maanden na de tweede fase, wordt een nieuw lichaam geboren in levensfase drie. Unieke kindjes worden ter wereld gebracht met unieke eigenschappen en unieke kansen. Niet alle delen van ons lichaam groeien even hard in de lengte. De anatomische dimensies van ons lichaam groeien in een verschillend tempo: hoofd, romp en benen worden in verschillende perioden van ons leven in verschillende mate langer. Er zijn lichaamsdelen die aanvankelijk heel snel groeien. Daarna groeien ze minder snel, en beginnen andere organen hun groeitempo op te voeren. Zeer opvallend is de proportionele verschuiving die door de groei tussen hoofd, romp en benen optreedt. Zo maakt het hoofd bij geboorte 25% van de totale lengte uit en bij volwassenen daartegen slechts 12 tot 14%. Bij pubers is de nek nauwelijks te zien.

Pas in een latere fase zal het kind zich bewust worden van zijn/haar sterke en zwakke eigenschappen. In de oosterse landen kunnen ze vanaf geboorte de levenscyclus van een persoon beschrijven omdat onze eigenschappen als een blauwdruk in ons DNA zijn geprint. Ze onderscheiden 10 (tien) verschillende persoonstypen. 

Directeuren: deze kunnen dingen regelen, maakt niets uit wat het is;
Pioniers: deze hebben Multi-talenten. Echte visionairs;
Artiesten: geld is niet belangrijk voor hen. Ze hebben geluk in wat ze doen;
Performers: ze moeten kunnen uitblinken in hun werk;
De Vriend: hij/zij kan snel vriendschappen en contracten sluiten;
De Diplomaat: houdt niet van conflicten. Werk het liefst achter de schermen;
De Vechter: de beste Entrepreneur en zaakeigenaar (Bill Gates);
De Filosoof: deze zijn de data- en informatie onderzoekers;
De Analyzer: altijd een wetenschappelijk antwoord op alles;
De Leiders: ze hebben de charme. Ze weten niet altijd hoe dingen werken;
Kunt u zich vinden in één van de tien bovengenoemde karaktereigenschappen?  

De vierde levensfase duurt ongeveer 20 jaar. In deze fase gaat het kind naar school totdat hij/zij volwassen is geworden. In deze fase is het belangrijk dat iedereen gezond eet en beweegt want na deze fase heeft het individu nagenoeg weinig tijd voor zichzelf. Er zullen snelle fysieke veranderingen in ons lichaam te onderscheiden zijn.  

In de vijfde levensfase wordt het individu volledig zelfstandig en begint een eigen leven op te bouwen. In de zesde levensfase begin je te werken, (veel) geld te verdienen en carrière te maken. Ook in deze fase heb je geen of weinig tijd om je gezondheid in de gaten en op peil te houden. De zevende levensfase is het hoogste punt in iemands leven wat hij/zij het maximum in zijn/haar carrière heeft bereikt. Je bent nu ongeveer 40 jaar. “Life begins at 40” zeggen ze! In deze fase komt je echte persoonlijkheid boven water en is te zien door iedereen in je omgeving.

Uitzondering of Geluk?

In deze wereld zijn er altijd uitzonderingen te herkennen. Kent u de uitdrukking “Vogels die vroeg zingen zijn voor de poes?” Dingen te vroeg in het leven bereiken kan ook gevolgen hebben voor die persoon. In de levensfasen 6 en 7, denkt men soms dat hij/zij alles onder controle heeft. Er zijn gevallen in het leven die ons machteloos maken, en dat we gewoon er niets tegen kunnen doen. De Amerikanen zeggen wel eens “Life is Unfair, wake up and smell the coffee”. Hoeveel Bill Gates lopen nu rond daar buiten? Eentje maar! Hoeveel Warren Buffets? Eentje maar! Hoeveel Donald Trump? Eentje maar! Hoeveel Mark Zuckerberg? Eentje maar! Zo kunnen we doorgaan. De levensfasen van deze bekende miljardairs zitten helemaal anders in elkaar in vergelijking met de rest die geen miljonair of miljardair is. Je bent een geboren leider, vechter, pionier of je bent het niet. Deze drie persoonstypen houden ervan om risico’s te nemen.

Michael Jackson had een totaal andere vorm van Levensfase dan de rest van de wereld. Zijn zesde levensfase (carrière) was helemaal naar voren geschoven naar fase vier (jeugd). Het is bekend dat Michael geen echte jeugd had. Hij moest al heel vroeg optreden en geld verdienen! Hij werd ook heel vroeg ziek. Hij was een van de vroege vogels en was vroeg uit beeld verdwenen. Hij was een unieke uitzondering. Hij had gezonde bewegingen, hij at gezonde voeding, maar had geen gezonde levensfase! Hij was duidelijk een artiest, performer en pionier! Uitvinders behoren tot deze groep personen.

Levensfasen 8 tot en met 12

De levensfasen acht tot en met twaalf zijn de beroerdste fasen in je leven. Niemand wil ziek worden en niemand wil oud worden. In de achtste fase heb je allerlei gebreken waardoor je  de dagelijkse bezigheden moeilijk kunt doen. De meeste mensen gaan naar hun huisarts en de huisarts schrijft een paar recepten voor hen uit. Conventionele artsen doen weinig aan preventie van ziektes en veel aan symptomen afremmen.

In de negende fase belanden de meesten van ons in een fase waar je ziek wordt en veel minder kunt doen in vergelijking met de vorige fasen. Je bent dan helemaal afhankelijk van je verzorgers en je medicijnen. Je bent afhankelijk van medicijnen die allerlei bijwerkingen met zich meebrengen en die in je immuunsysteem achter blijven en het verstoren. Op die leeftijd kan je lichaam niet meer tegen allerlei medicijnen en je gezondheid gaat steeds verder achteruit. In deze fase kun je beter voedingssupplementen innemen om je immuunsysteem weer in balans te krijgen.

In de tiende fase ben je dood. In de elfde fase word je begraven en in de twaalfde fase gaat je ziel volgens vele theorieën naar het universum. Hierna herhaalt de cyclus zich weer, maar misschien in een ander lichaam. Geloof je in reïncarnatie?

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer